16 วัดเชียงใหม่ ไหว้พระอิ่มบุญ ถ่ายรูปอิ่มใจ

เที่ยววัดเชียงใหม่ เมืองที่มีวัดสวยมากมายหลายวัด โดยเฉพาะในตัวเมืองที่มีวัดในสไตล์ล้านนาเก่าแก่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้น่าชื่นชม บางวัดยอดนิยมของชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทย มาโพสต์ท่าหามุมลงในไอจีสวยๆ ไปด้วยกันได้รวบรวม วัดสวยดังเชียงใหม่ ไหว้พระให้อิ่มบุญ ถ่ายรูปให้อิ่มใจ มาฝากสำหรับสายบุญทั้งหลาย

ไหว้พระเชียงใหม่ ขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ในแต่ละวัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวงวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคล

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่  ความโดดเด่นของวัดเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทอง ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี 

วัดพระสิงห์วรวิหาร 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสน วัดพระสิงห์   มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและคุ้นชื่อกันอย่างดี  วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทางมาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ตามคติล้านนาคนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดพระสิงห์ 

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ วัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย  เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดศรีสุพรรณ

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี วัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  วัดโลกโมฬี 

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  วัดเจ็ดยอด

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม วัดเชียงใหม่ปูชนียสถาน-วัตถุพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่พระพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย ภายในวัดสวนดอกยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือกลุ่มกู่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ นับตั้งแต่พระ เจ้ากาวิละ ด้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นด้นมา รวมทั้ง เจ้านายผู้ครองนครเชียงใหม่ กู่นี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงรวบรวมพระอัฐิจากที่ต่างๆ มาบรรจุรวมไว้ ณ ที่เดียวกันเพื่อให้สมพระเกียรติ

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดสวนดอก 

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเก่าแก่เชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นวัดอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  วัดนี้มี พระเจ้าทันใจ ที่ขึ้นชื้อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับกับการซื้อหวย โชคดีกันไปอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งในแต่ละวันนักท่องเที่ยวต่างแห่กันมาขอพรจากทั่วสารทิศ  บริเวณวัดมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสวยงาม

วัดพันอ้น

วัดพันอ้น มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เจดีย์สีทองเหลืองอาร่ามสะดุดตา มีชื่อว่า พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริลักษณ์  ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุ นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธมงคลมหามุณี พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุ เรียกว่ามาวัดเดียวได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเลยทีเดียว

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนยเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จและความมั่นคงของชีวิต วัดเชียงมั่นในอดีตคือ วัดคู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และพญาเมงราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา  มาถึงแล้วอย่าลืมสักการะพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ด้วย

วัดหมื่นเงินกอง 

วัดหมื่นเงินกอง วัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อมงคลซึ่งเหมาะกับการมาไหว้ขอพรทำบุญให้ตนเองได้มั่งมีศรีสุข  มีเงินมีทอง อายุมั่น ขวัญยืน  ที่สำคัญอย่าลืมไปไหว้พระธาตุหมื่นเงินกอง  เพื่อทำบุญใส่บาตรพระธาตุประจำปีเกิด โดยมีพระธาตุจำลององค์เล็กอยู่ริมรั้วของพระธาตุด้วย

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่เมืองเชียงใหม่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางป่าไม้ธรรมชาติ บรรยากาศสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ อุโมงค์ขนาดเล็กภายในวัด ที่มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน   ภายในอุโมงค์เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ของล้านนา นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีชั้นทรงกลมประมาณ 3 ชั้นเหมือนกลีบบัวซ้อนกันอยู่

 วัดหมื่นล้าน 

วัดหมื่นล้าน วัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงถนนราชดำเนิน บริเวณ ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งเป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์  เป็นวัดที่ชื่อเป็นมงคลมาก ผู้คนจึงหลั่งไหลมายังวัดนี้เผื่อจะได้ร่ำรวยเหมือนชื่อวัด ตัววิหารจะเป็นแบบล้านนาผสมพม่า มีหลังคาเป็นชั้นๆปกคลุมมาถึงบันไดทางขึ้น ภายในด้านหน้าพระประธานเป็นเชิงเทียนเป็นพญานาคพันกันหลายตัว หลังพระวิหารจะเป็นหอไตรที่บางส่วนทาด้วยสีแดงตัดกับสีทองมองดูงดงาม ใกล้ๆกันจะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบพม่าสวยงาม 

วัดดวงดี

วัดดวงดี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชียงมั่น บริเวณสี่แยกกลางเวียงใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  มาไหว้แล้วขอพรให้ดวงดีตลอดปีเหมือนกับชื่อวัด  วัดดวงดีเป็นวัดที่มีศิลปะหลายๆอย่างให้ดูให้ศึกษาเป็นวัดที่มีศิลปะที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่

วัดดับภัย

วัดเล็กๆที่สวยงาม ร่มรื่น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี  มาที่นี่แวะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อ ดับภัย ซึ่งมีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา ในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง ออกไปจากเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยังสิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ทั้ง อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทยองค์จำลองอีกด้วย

>>> อ่านรีวิวข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดบ้านเด่น

ไหว้พระวัดเชียงใหม่ ให้ครบ 9 วัด เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ในแต่ละวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองเชียงใหม่ อย่างเช่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดเชียงมั่น และวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคล อย่างเช่น วัดดวงดี วัดหมื่นล้าน วัดดับภัย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวัดอยู่ในละแวกเดียวกัน ไม่ไกลกันมากนัก

>>> มาถึงเชียงใหม่แล้วเที่ยวต่อให้ครบ ไปด้วยกันจัดเต็ม ทั้งที่เที่ยว คาเฟ่ คลิ๊ก ที่เที่ยวเชียงใหม่ คัดมาเน้นๆ เที่ยวได้ทั้งปีผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน