วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

 

1 DEW 6709

 

วัดเจ็ดยอด สันนิษฐานว่าสร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-12 ด้วยฝีมือช่างชาวอินเดีย และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแลงก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวนเจ็ดยอดด้วยกัน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเทพโดยรอบมีความเก่าแก่และงดงาม  ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง คือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ ประเทศอินเดีย แต่เพราะอยู่ไกลจึงมีการอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 

2 DEW 6711

3 SON07867

4 1

5 SON07868

6 SON07883

 

ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ สามารถบูชาไม้ค้ำยันต้นโพธิ์ได้เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

7 SON07888

 

พระสถูปและเจดีย์โบราณที่อยู่ภายในวัด

 

8 SON07885

9 SON07890

 

องค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าติโลกราช ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัด

 

10 DEW 6708ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่