วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

วัดอัมพวัน หรือแต่เดิมชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง   เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 โดยสมัยก่อนมีลำคลองผ่านบริเวณหน้าวัดและมีต้นมะดันขึ้นอยู่ตรงชายคลองเป็นจำนวนมาก วัดนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสอย่าง หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนยังเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีของท่าน เพราะเป็นพระที่เคร่งครัดในธรรมวินัยมาก สอนเณรและชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียน  และยังสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการสงฆ์ขึ้นมากมาย มณฑปหลวงพ่อโหน่ง เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองข้างซ้าย-ขวา มีอาคารหลังเล็กซึ่งหลังคาเชื่อมถึงกัน บนหลังคามีเจดีย์ทรงลังกาขนาดเล็ก ภายในมณฑปประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปหล่อหลวงพ่อโหน่ง อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในวัดอัมพวัน  คือ จิตรกรรมภาพเขียนโบราณบริเวณเสาวิหารหอไตร ซึ่งแม้ภาพเขียนจะจืดจางไปบ้างตามกาลเวลา แต่ทว่ายังคงความงดงามดูมีเรื่องราว น่ามาแวะชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทางมาวัดอัมพวัน

หากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ด้วยเส้นทางกรุงเทพ-สุพรรณบุรีที่ทางหลวงหมายเลข 340 ตะวันตก(บางบัวทอง- สุพรรณบุรี) เมื่อถึงทางแยกไปอ.สองพี่น้องให้เลี้ยวซ้ายโดยระหว่างทางจะผ่านวัดไผ่โรงวัว เข้าตัวบางลี่ อ.สองพี่น้องวัดนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือ

 

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน

 

จิตรกรรมภาพเขียนโบราณบริเวณเสาวิหารหอไตร

 

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวันผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่