โบสถ์เรืออนันตนาคราช วัดหนองหูลิง

ชมความงดงามอลังการของ อุโบสถเรืออนันตนาคราช วัดหนองหูลิง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อุโบสถสีทองทรงแปลกตาเป็นรูปเรืออนันตนาคราช ที่มีรูปทรงแตกต่างจากอุโบสถวัดอื่นในมหาสารคาม โดยทุกส่วนของอุโบสถแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรม เป็นผลงานศิลปะที่สวยงามลงตัวทรงคุณค่า เปรียบดั่งเรือโนอาห์แห่งพระพุทธศาสนา ที่ต้องไม่พลาดมาเยี่ยมชม

 

 

โบสถ์เรืออนันตนาคราช ออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองหูลิง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  โดยทุกส่วนของอุโบสถแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรม กำแพงแก้วด้านข้างทั้ง 4 ทิศรอบอุโบสถเป็นรูปพระยานาคราช ที่แผ่พังพาน 5 เศียร หมายถึงศีล 5 เตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล 5 ข้อ

 

 

 

 

มุมอุโบสถทั้ง 4 ทิศ มีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาล ยืนรักษาการคุ้มครองป้องกันภยันตรายสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกล้ำกรายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้ รูปปั้นที่เป็นหงส์บริเวณส่วนท้ายเรือ เปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือ ลำนี้ไปตลอดรอดฝั่ง สู่สรวงสวรรค์ และนิพพาน

 

 

ทางเข้าอุโบสถเรียกว่าประตูความดี ประตูถูกออกแบบให้ทุกคนที่เข้าไปต้องก้มต่ำเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ทางเข้านอกจากจะมีรูปปั้นพระยานาคราชแล้วยังมีราหู ที่จะคอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ ก่อนเข้าไปกราบรูปเคารพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม

 

 

พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เป็นปางปฐมเทศนา สร้างจากเนื้อนวโลหะ เหตุที่เลือกปางนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในอุโบสถ เปรียบเสมือนว่าได้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งของมหาสารคาม 

 

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน