วัดหนองปลิง ชมอุโบสถศิลาแลงแห่งเดียวในโลก

ชมอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงจากหินธรรมชาติแห่งเดียวในโลก ที่ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ที่รอบอุโบสถแกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างวิจิตรงดงาม  อุโบสถแห่งนี้สร้างจากศิลาแลง ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร โดยทางวัดได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม

 

วัดหนองปลิง

 

วัดหนองปลิง ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2540 โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก แต่เดิมสถานที่บริเวณวัดหนองปลิงแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้ง 2 พระองค์เคยใช้เป็นสถานที่พักรบและซ้อมรำดาบ รำทวน ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่าน ชื่อว่า “เมืองเนินทอง” เมื่อเข้ามาภายในบริเวณวัด จะมองเห็น อุโบสถศิลาแลง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงาม ล้อมรอด้วยกำแพงที่สร้างด้วยศิลาแลงเช่นกัน  โดยบริเวณกำแพงแกะสลักเป็นคติสอนธรรมและพุทธประวัติ

 

วัดหนองปลิง

 

เดินเข้าไปก็จะสะดุดตากับภาพแกะสลักบริเวณด้านหลังของพระอุโบสถเป็นอันดับแรก เป็นภาพพระพุทธรูปปางเปิดโลก อิริยาบถยืนอยู่เหนือดอกบัว ข้างใต้เป็นภาพ 12 ราศี เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ซึ่งมีความละเอียดและงดงามมาก

 

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

 

ตรงบันไดทางขึ้น ประดับด้วยรูปปั้นของนาคี นาคา เป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์ และรูปปั้นช้างทรงเครื่อง หน้าประตูทางเข้าโบสถ์ ประดับด้วยเท้าเวสสุวรรณ ส่วนบริเวณกำแพงด้านข้างแกะสลักลวยลานรูปกลีบบัวและพระพุทธเจ้าซึ่งมีความอ่อนช้อยไม่แพ้กัน

 

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

วัดหนองปลิง

ภายในอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีจึงยังไม่เปิดให้เข้าชม  แต่ทราบมาว่าเป็นที่ประดิษฐานพระประธานเนื้อเงินแท้ แบบพระพุทธหิงค์ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเงินไหลมา พร้อมฉลองและถวายพระประทาน เคลือบทองคำขาว ใส่ดวงเนตรทับทิมและทองคำ เพื่อให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน