วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นในพระวิหารอย่างละเอียด นอกจากจะมีวิหารที่สวยงามแล้ว ภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ที่อัญเชิญมาจากแม่น้ำโขงอีกด้วย

 

 

วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในตัวเมืองตรงข้ามกับเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อเข้ามาภายในตัววัดจะตื่นตาไปกับลวดลายปูนปั้นสีขาวที่อ่อนช้อยตระการตา ตั้งแต่ซุ้มประตู รวมทั้งโบสถ์และวิหารต่างๆ

 

 

ความโดดเด่นของวัดนี้ คือ วิหารพระโขงเขียว  ที่มีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างละเอียด วิจิตรงดงาม ทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ และบานประตู-หน้าต่างทุกบาน 

 

 

ภายในวิหารเขียวเป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของพระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดมองค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

ถัดจากวิหารเขียว มีพระวิหาร อีกหนึ่งหลัง ที่ทีมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามไม่แพ้กัน วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดสวยแห่งลำพูนที่ มีสถาปัตยกรรมเลิศล้ำ ควรค่าแก่การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ดินแดนล้านนา 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน