วัดมณีไพรสณฑ์ ตาก

วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอแม่สอด สิ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องเข้าไปเยี่ยมชมคือเจดีย์วิหารสัมพุทเธ  เจดีย์ศิลปกรรมแบบพม่า ลักษณะเป็นเจดีย์ที่บนเจดีย์จะประกอบไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ จำนวนมากล้อมรอบตัวเจดีย์องค์ใหญ่ และในแต่ละองค์เจดีย์จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดมีปูชนียวัตถุและ โบราณสถานมากมาย แต่ที่สำคัญได้แก่ พระพุทธโคตมบรมศรีเมืองฉอด   หลวงพ่อสังกัจจาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางค์พุทธไสยาสน์  หลวงพ่อทันใจทรงเครื่อง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

– เจดีย์วิหารสัมพุทเธ ที่มีลักษณะแปลกคือบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2529 มีขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 15  เมตร และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2554

–  หลวงพ่อทันใจทรงเครื่อง  ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร ซึ่งภายในงดงามด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และลวดลายลงรักปิดทองอันงดงาม

– พระแก้วมรกตในสัมพุทเธซึ่งประดิษฐานอยู่ทิศหนือ ด้านในของสัมพุทเธ และพระพุทธรูปศิลปะพม่า ประดิษฐานอยู่ทิศตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ด้านในของสัมพุทเธเช่นกัน

– พระศากมุนีศรีเมืองฉอดพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นด้วยปูนเก่าและพระเจ้าแสนหลวงที่มีเนื้อทองสัมฤทธิ์ โดยทั้งสององค์นี้ผ่านการลงรักปิดทอง

– โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี งดงามด้วยลายไม้ฉลุตรงบริเวณหน้าบันและหลังคา

 

เจดีย์วิหารสัมพุทเธ 

 

dew_5246

dew_5240

 

วิหารหลวงพ่อทันใจทรงเครื่อง

 

dew_5242

dew_5248

dew_5257

dew_5256

 

หลวงพ่อสังกัจจาย 

 

dew_5245

dew_5244ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน