วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ความโดดเด่นของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว คือ ความงดงามของของเจดีย์ และลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่างๆ ที่งดงามแปลกตา รวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล ในยามเช้าสามารถเห็นสายหมอกที่ลอยผ่านไปรอบตัววัด เป็นภาพที่งดงามดุจ สวงสวรรค์

 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

สถานที่สำคัญภายในวัด

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

องค์พระพุทธรูปสีขาว ขนาดใหญ่กลางลานกว้าง  ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล มีลานกว้างและระเบียงชมวิว ในยามเช้าช่วงฤดูฝน อาจได้เห็นสายหมอก ที่ลอยผ่านด้านหลังองค์พระพุทธรูป มีฉากหลังเป็นภูเขาสีเขียวงดงามยิ่งนัก

 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว

 

ร้านอาหารใกล้วัดผาซ่อนแก้ว 

รอบพื้นที่วัด มีร้านขายของที่ระลึกรวมถึงร้านอาหารเล็กๆ ร้านหลาย แต่ร้านที่โดดเด่น วิวสวยงามที่ต้องแวะคือ ร้านขายอาหารตามสั่ง และอาหารเช้า รวมทั้งเครื่องดื่ม ชื่อ ร้านเซียนเหยียบเมฆ ตั้งอยู่ตรงข้ามลานจอดรถ ติดกับวัด ในช่วงเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกได้จากตัวร้าน เครื่องดื่มรสชาติดี ลองทานก๋วยจั๊บ น้ำซุปเข้มข้นรสชาติดี ส่วนเมนูอื่นยังมีอีกหลายอย่าง ทั้งอาหารตามสั่ง ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ลองแวะมาทานกันได้

 

วิวทะเลหมอกยามเช้าที่มองเห็นจากร้าน

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน