วัดป่าสัก เชียงแสน

วัดป่าสัก เชียงแสน โบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญแห่งเมืองเชียงแสน มีเจดีย์ที่ยังคงมีความสวยงามตามแบบฉบับศิลปะกรรมดั้งเดิม เพราะเมืองเชียงแสนไม่ได้เสียหายจากภัยสงคราม ทำให้โบราณสถานต่างๆส่วนใหญ่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยลวดลายปูนปั้นแบบเดิมไว้ มี “เจดีย์หรือพระธาตุวัดป่าสัก “ ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงแสนและของไทย นับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมากที่สุดองค์หนึ่ง 

 

 

วัดป่าสัก เชียงแสน สร้างขึ้นในสมัยพระพญาแสนภู เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์มังราย พระโอรสในพระเจ้าชัยสงครามเมื่อครั้งสร้างเมืองเชียงแสนและสถาปนาเป็นเมืองหลวง แล้วลดฐานะของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองลูกหลวง จุดประสงค์ในการสร้างวัดป่าสักเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวา โคปผกะธาตุ  ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์นำมาถวายจากเมืองปาฏลีบุตร พระพญาแสนภูได้ทรงสั่งให้ปลูกต้นสักทั่วบริเวณวัดจำนวนถึง 300 ต้น จึงเป็นที่มาของ ชื่อ วัดป่าสัก

 

 

เมื่อเดินผ่านแนวกำแพงแก้วเดิมก่อนถึงพระวิหาร มีทางเดินยกพื้นสูงยาวปูด้วยอิฐหกเหลี่ยมทอดยาวสู่พระวิหาร อิฐหกเหลี่ยมนี้เป็นของเดิมมาตั้งแต่ครั้งแรกสร้างวัดป่าสัก เชียงแสนพระวิหารมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขหน้า สร้างด้วยศิลาแลงและอิฐฉาบปูน มีเสาศิลาแลงฉาบปูนจำนวน 8 ต้น ผ่านมุขหน้าเข้าไปข้างในพระวิหาร ด้านท้ายพระวิหารยกพื้นสำหรับประดิษฐานพระประธาน

 

 

 

ถัดจากพระวิหารคือพระเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา 5 ยอด ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามจนถึงปัจจุบัน ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ผสมผสานศิลปะสุโขทัย พุกาม และหริภุญไชยเข้าด้วยกัน จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูปแบบของเจดีย์ประธานวัดป่าสัก เชียงแสน เป็นรูปแบบเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอับดับที่สองในประเทศไทย  เจดีย์ห้ายอดคล้ายเจดีย์เชียงยืน ที่วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน   

 

 

รอบเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปสลับกับซุ้มเทวดา  ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางเปิดโลก ลักษณะเรือนซุ้มจระนำนี้เป็นซุ้มซ้อนกัน 2 ชั้น ประดับลวดลายปูนปั้นลวดลายสวยงาม  หากจะเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณด้านใน  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับคนไทย 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท เปิด 8.00 น. – 17.00 น.

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน