วัดท้ายยอ สงขลา

วัดท้ายยอ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา และยังเป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ  เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่า  ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ” กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา ” อายุกว่า ๒๐๐ ปี หลังคา ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า  มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนเสาปูน ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น  บรรยากาศของวัดโดยรอบร่มรื่นเย็น เงียบสบมีลมทะเลพัดเข้ามาตลอด เพราะตั้งอยู่ชิดติดกับทะเลสาบสงขลา

 

วัดท้ายยอ

 

กุฎิเรือนไทย เป็นกุฎิหมู่ 3หลัง สำหรับเจ้าอาวาส 1หลัง สำหรับพระภิกษุ2หลัง  ลักษณะของกุฎิเป็นเรือนไทย  ปักษ์ใต้ที่ถึงพร้อม ” มงคลสูตร ” และ ” มาตราสูตร ” ด้านหน้าหันออกสู่ทะเลสาบสงขลา  มีลานกว้าง  ส่วนด้านหลังเป็นเขาเรียกว่า เขาเพหาร อันหมายถึง ” วิหาร ”  นั่นเอง ลักษณะเด่นของกุฏิเป็นเรือนหมู่ ๓ หลัง  เรียกตามลักษณะมงคลสูตรว่า ” แบบพ่อแม่พาลูก สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

วัดท้ายยอ

 

นอกจากนั้นวัดท้ายยอ ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ อาทิ พระอุโบสถแบบโบราณ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง โรงเรือพระ สถูป และมีร่องรอยของท่าเรือโบราณ ซึ่งเคยเป็น ศูนย์กลางการคมนาคม ของชาวเกาะยอ

 

วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ

 

ด้านหลังของวัดท้ายยอเป็นที่ตั้งของ เขาเพหารหรือเขาวิหาร ซึ่งประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกากหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของวัดแห่งนี้  ติดกับเจดีย์ มีพระศักดิ์สิทธิ์ คือ หลงพ่อดำ ให้ได้กราบไหว้ขอพร สำหรับการขึ้นไปยังเจดีย์ มีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน150ขั้นสำหรับขึ้นไปยังเจดีย์  หรือจะนำรถส่นตัวขึ้นไปก็ได้ แต่ทางจะค่อนข้างขันเล็กน้อย ข้างบนเจดีย์มีศาลาชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพของเกาะยอในมุมสูง

 

วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ

 

ด้านหน้าวัด มีศาลาริมน้ำสามารถชมวิวมีสะพานทอดยาว สามารถชมวิวทะเลสาบสงขลา และบ้านเรือนของชาวเกาะยอ

 

วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่