พระพุทธรูปยืนมงคล มหาสารคาม

พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอกันทรวิชัย ตั้งอยู่ที่ อ.กันทรวิชัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร  แวะสักการะหลวงพ่อพระยืนพระ ปิดทององค์พระ ถวายสังฆทานและปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถ้าใครผ่านต้องแวะกราบไหว้สักการะ ถ้าไม่แวะแสดงว่ามาไม่ถึงมหาสารคาม

 

 

 

ปัจจุบันพระพุทธมงคลได้ประดิษฐานอยู่ที่ลานโพธิของวัด รอบลานโพธิมีใบเสมาหินสมัยทวาราวดีปักล้อมอยู่สองชั้นทั้งแปดทิศ ให้ความรู้สึกมีมนต์ขลัง พระพุทธรูปยืนมงคล เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี สร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุทธมิ่งเมือง เชื่อกันว่าอำเภอกันทรวิชัยฝนแล้ง ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายจึงสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมืองและผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืนมงคลขึ้นเพื่อขอฝน แล้วเสร็จพร้อมกันจึงจัดงานฉลองอย่างมโหฬาร นับแต่นั้นมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องที่นี้เป็นอันมาก

 

 

นอกจากไหว้พระพุทธรูปยืนมงคลแล้ว ยังสามารถมาทำบุญถวายสังฆทาน รวมทำไหว้พระและทำบุญในจุดต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณลานโพธิ์ได้อีกด้วย 

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน