พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษ

พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  พระธาตุเรืองรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับให้ชาวพุทธ ลักษณะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ  มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว บนยอดพระธาตุมีจุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างงดงาม

1 DEW 6300

ภายในบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายจุด เริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า ที่ต้องลอดภาพรูปปั้นม้าขนาดใหญ่  จากนั้นจะเจอโบสถ์วัวเทียมเกวียนที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นวัว 2 ตัว ขนาดใหญ่ กำลังลากเกวียนที่ครอบตัวโบสถ์อยู่ ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์วัวเทียมเกวียนนั้น ก็เป็นเหมือนโบสถ์ตามวัดทั่วไป ต่อมาหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ได้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นหาดูเกวียนได้ยากแล้ว จึงได้จัดสร้างขึ้นให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เกวียนในสมัยก่อน

1 DEW 6319

2 DEW 6298

3 SON02618

พระธาตุเรืองรอง เป็นตัวอาคารมีการประดับสวดลายอย่างสวยงาม แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนสี่เผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ และส่วนจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของของในหลวง รัชกาล 9 ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

4 DEW 6299

4 DEW 6304

5 DEW 6308

6 DEW 6314

ชั้นที่ 6 ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  มีระเบียงชมวิว มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงฤดูทำนา จะได้เห็นภาพบรรยากาศของชุมชนที่แวดล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจี

7 SON02611

8 DEW 6316

8 SON02613 10

ภายในวัดยังมีทางเดินลอยฟ้า เชื่อมต่อทอดยาวรอบวัดให้ได้เดินเล่น และในบางช่วงของทางเดินก็จะมีทั้งรูปปั้นงานบุญบั้งไฟของชาวอีสาน หรือพระเจ้านิพพาน ให้ได้ชมและสักการะตลอดทางเดิน

11 DEW 6318

12 DEW 6301ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่