ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ใน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด  ภายในวัดมีสรีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง รูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ถ้ำเงินถ้ำทอง เป็นต้น

ภายในวัดพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างที่อลังการสวยงามหลายจุด เริ่มจาก ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายเจดีย์ หรือปรางค์โบราณ 3 องค์บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายมีอิฐแซม ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคต ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ

ปรางค์ประธานมีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้าง ทิศเหนือบนฐานศิลาเดียวกัน มีปรางค์ก่อด้วยอิฐ เหนือกรอบประตูมีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพญาอนันตนาคราชกลางเกษียรสมุทร ซึ่งมีความงดงามยิ่ง จากการขุดค้นบูรณะของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2535 พบวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสระกำแพงใหญ่อีกจำนวนมาก  มีการขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินศิลาทราย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสถานวรมันรัชกาลที่ 2-3 ราวปี พ.ศ.1153 ยืนยันถึงความเก่าแก่ของโบราณแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากปราสาทโบราณ ภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ที่ใต้ฐานนี้จะมีสังขารของหลวงปู่เครื่องประดิษฐานอยู่สามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะได้ทุกวัน ด้านหลังของวัดจะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดสระกำแพงใหญ่

นอกจากนี้ยังมีวิหารที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลา ที่มีอายุกว่าพันปี ใต้ถ่ายพระวิหาร มีถ้ำเงิน ถ้ำทอง  ที่มีพระธาตุประจำวันเกิดอยู่รอบทางเดินายในถ้ำ สามารถทำบุญตามวันเกิดได้

อุโบสถที่ด้านหน้าเป็นบันไดพญานาคสวยงาม ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง ไม่ต้องไปไกลถึงพม่า บริเวณทางเดินมีรูปปั้นพระสงฆ์สีขาวจำนวน 111 รูป อุ้มบาตร มีเหรียญด้านหน้าสำหรบใส่บาตรทำบุญให้ครบทุกองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พระอุโบสถที่ตั้งอยู่ด้านในสุด กำแพงเป็นศิลปะแบบขอม ที่มีลวดลายแกะสลักงดงาม  นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในศรีสะเกษที่เก่าแก่และทรงคุณค่า และไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชมผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน