หุบเหวบังบาดาล เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ชุมพร

หุบเหวบังบาดาล ประตูสวรรค์ชุมพร ตั้งอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำธารน้ำลอด อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นภูเขาทอดยาวและมีช่องเขาอยู่ตรงกลาง ที่มาของประตูสวรรค์ ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและเทือกเขาหินปูน พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก สำหรับสายแอดเวนเจอร์หรือผู้ที่ต้องการพิชิตยอดเขาในระยะทางไปกลับกว่า 2 กิโลเมตร มีทางเดินบันไดกว่า 700 ขั้น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าขึ้นไปพิชิต กราบไหว้พระพุทธมงคลคีรี ศรีนาคราช ทำบุญพระประจำวัน ผ่านประตูสวรรค์ ชมวิวบนจุดสูงสุด ณ ลานเทวดา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สวยงามของการมาเที่ยวชุมพร  

 

10 เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร

 

หุบเหวบังบาดาล  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร สำหรับการขึ้นมาเที่ยวชม  หากต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นและสายหมอก แนะนำให้มาแต่เช้าตรู่ เผื่อเวลาขึ้นไปข้างบนประมาณ 30-45 นาที แล้วแต่กำลังของร่างกายในแต่ละคน  ทะเลหมอกจะมีมากน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน รองเท้าควรใส่รองเท้าผ้าใบที่รัดกุม เพราะบางช่วงหินสลับกับทางดิน ควรเตรียมอาหารเบาๆ ขนม และน้ำดื่มติดตัวไว้ และยุงค่อนข้างเยอะ ควรพกสเปย์กันยุงมาด้วย มีจุดแวะระหว่างทางหลายจุดมีป้ายบอกไว้ เริ่มตั้งแต่ลานพลายทันใจ ที่อยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้น ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ขึ้นเขาได้สำเร็จ 

 

1 เขาเทียนเหมินซาน

2 เขาเทียนเหมินซาน

 

เส้นทางขึ้นไปด้านบนนั้น มีทั้งเป็นบันไดเหล็ก มีราวให้จับ ทางดิน ไต่หิน ลอดหินขนาดใหญ่ สลับกัน บางช่วงนั้นค่อนข้างชันมาก  ต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ทั้งความสูงและเท้าที่อาจจะเตะหินได้ ระยะเวลาในการเดินขึ้นไปจุดสูงสุดประมาณ 1 กม.  

 

3 เขาเทียนเหมินซาน 3

 

สักการะพระพุทธมงคลคีรีนาคราช พระองค์ใหญ่สีทอง ตั้งโดดเด่น รายล้อมด้วยเขาหินปูนาสวยงาม  

 

  6 เขาเทียนเหมินซาน

7 เขาเทียนเหมินซาน

8 เขาเทียนเหมินซาน

 

ต่อด้วยกราบไหว้และทำบุญพระประจำวัน 

 

5 เขาเทียนเหมินซาน

 

ผ่านประตูสวรรค์  จากนั้นไปชมวิวบนจุดสูงสุด ณ ลานเทวดา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สวยงามของการมาเที่ยวชุมพร  

 

9 เขาเทียนเหมินซาน

13 เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร

12 เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร

 

จากจุดชมวิวสูงสุด มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ที่ล้อมรอบ รวมทั้งหมู่บ้าน สวนยาง และสวนปาล์ม พื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรของของชาวบ้าน   

 

14 เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร

15 เขาเทียนเหมินซาน ชุมพร 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน