ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ชัยภูมิ

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ  โดยเริ่มแบ่งบานในช่วง กลางก.ค.-ส.ค. ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆมีเส้นทาง เดินชมที่สะดวกเดินง่ายผ่านป่าเต็งรังสลับกับ จุดชมวิวตามแนวผาให้ชมตลอดทาง

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

 

การเดินทางไปชมทุ่งดอกกระเจียวต้องใช้บริการรถของอุทยานฯ โดยเสียค่าบริการไปกลับคนละ 60 บาท หรือจะเหมาะไปกลับเที่ยวละ 600 บาท เพื่อไปยังจุดเริ่มเดินเท้าชมทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มต่างๆ  รวมระยะทางเดินชม ทุ่งดอกกระเจียวไป กลับ ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเส้นทางการเดิน จะมีให้เลือก 2 ทาง ทางแรกก็จะเริ่มจาก ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 1 3 4  ทางที่สอง คือ 43 1 2  แล้วแต่ว่าจะเริ่มเดินจากเส้นทางไหนก่อนเราเริ่มเดินทางทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2  เป็นทุ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีต้นเต็งรังที่มีรุปร่างสวยงามเหมือนกับ งานศิลปะให้ชมมากมาย หากเป็นช่วงที่หมอกลงต่ำยิ่งทำให้เหมือน ภาพวาด

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

 

 

จากจุดที่ 2 ก็มาถึง ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 1  เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นทุ่งโล่งบนลาดเนอนเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรัง ที่สมบูรณ์มีเส้นทางเดินชม ทุ่งค่อนข้างสะดวก และ มีจุดที่จัดไว้สำหรับ การถ่ายภาพด้วย และยังมองเก็นวิวทิงทัศน์ของ ทุ่งดอกกระเจียวลงไป ยังที่ราบของอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอ เมืองชัยภูมิได้ในวันฟ้าเปิด

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

 

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

7-dsc_2215

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

 

 

ส่วนทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 3  มีจำนวนไม่หนาแน่นมากเท่ากับกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นดอกกระเจียว ที่ขึ้นแซมระกว่างต้นเต็งรังและมีต้นปรงกระจายอยูทั่วไป จากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ จะมีทางแยก ด้านซ้ายมือไปยังทุ่งดอกบัวสวรรค์ กลุ่มที่ 4 เป็นทุ่งดอกกระเจียวขาว ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก

 

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง

 

จากทุ่งดอกกระเจียวดอกที่ 4 มาถึง  ผาพ่อเมือง  เป็นแนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง เส้นทาง ไปทุ่งบัวสวรรค์ บนสันเขาพังเหย ด้านทิศตะวันตกสูงจากระดับน้ำทะเล 800-908 เมตร มองลงไปด้านล่างจะเห็นตัว อำเภอภักดีชุมพล และเส้นทาง เดินเท้าลัดเลาะไปตามแนวหน้าผา มีจุดชมวิวเด่นๆ อยู่ 4 จุดคือ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ ผาเพลินใจ ผาหำหด ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นหน้าผาที่หวาดเสียวสุดๆ เมื่อขึ้นไปนั่งบนชะง่อนหินนั้น

 

21-dew_4841

22-dew_4844

 

จุดสุดท้าย  ผาหำหดเป็นแนวผาส่วนหนึ่งของผาพ่อเมืองซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ผาหำหดมี ลักษณะเป็นแผ่นดินที่ยื่นออก ไปติดหน้าผา มีความสูงประมาณ 864 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็น วิวทิวทัศนของ อำเภอภักดีชุมพลได้อย่างชัดเจน จนถึงเทือกเขาภูพระยาฝ่อ ที่กั้นระหว่าง อำเภอ ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย เมื่อขึ้นไปยืนจะรู่สึกหวาดเสียวน่ากลัวสมชื่อ ผาหำหดสามารถเที่ยว ชมได้ตลอดทั้งปี แต่ที่น่าเที่ยวที่สุดคือ ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝนหลังฝนตกจะเห็นทะเลหมอดสวยงาม

 

ผาหำหด

ผาหำหด

 

อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกไทรทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีความสวยงามของสายน้ำที่ไหล ผ่านมาตามลานหิน ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำ กว้างที่คุณสามารถลงเล่นน้ำได้ ริมแอ่งน้ำมีต้นไทรขึ้นอยู่ จึงมีชื่อเรียกแอ่งนี้ว่า “วังไทร” และเป็นที่มา ของชื่อน้ำตกไทรทอง จุดเด่นที่สุด ของน้ำตกไทรทอง คือ ลานหินที่สายน้ำไหลมาจากผืนป่าบนเทือกเขา พังเหยมีความลาดเอียง น้อยกว้างประมาณ 80 เมตร น้ำจะไหลแผ่ขยายเต็มลานหิน ซึ่งมีความยาว ประมาณ 150 เมตร ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยงาม ี่สุด หากเดินเลาะลานหินขึ้นไปด้านบนยังพบแอ่งน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า “วังเงือก” ซึ่งร่มรื่นด้วย พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ ให้ได้เดินเที่ยวชมอีกด้วย

 

น้ำตกไทรทอง

น้ำตกไทรทอง

น้ำตกไทรทอง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติไทรทอง

ที่ทำการอุทยานฯ มีร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการและบ้านพักและสถานที่กางเต้นท้ไว้รับรองนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติยังมีลานกางเต้นท์ให้ บริการ สามารถจองบ้านพักและลานกางเต้นท์ได้จากเว็บไซต์ของอุทยาน
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.วังตะเฆ่   อ. หนองบัวระเหว  จ. ชัยภูมิ  36250 โทรศัพท์   089 282 3437

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ

ร้านค้าสวัสดิการ เปิดให้บริการเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น – 16.30 น.

 

การเดินทางไปทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติไทรทอง

โดยรถยนต์ส่วนตัว
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนอง บัวระเหว ประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ – นครสวรรค์ จะมีทางแยก ขวามือเข้าไปน้ำตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร จากอุทยานแห่งชาติไทรทอง ต้องขับรถเข้าไปถึงจุดเริ่มเดินเท้า ซึ่งรถที่ขับเข้าไปได้ต้องเป็นรถกระบะเท่านั้น หากใครนำรถเก๋งเข้ามาก็จอดไว้ที่ทำการอุทยานแล้วติดต่อรถกระบะ ที่ทางอุทยานเตรียมไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวไปกลับ 550 บาท นั่งได้ 8-10 คน

 โดยรถโดยสารประจำทาง
ขึ้นรถทัวร์ของ บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์  สาย กทม – ภูเรือ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต โดยรถ จะไม่เข้าชัยภูมิ แต่จะผ่าน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ให้ลงที่ “ตลาดห้วยหินฝน”  หลังจากนั้น ต่อรถประจำทาง จาก “ตลาดห้วยหินฝน”  ไปลงที่ “ป้อมยามบ้านท่าโป่ง” ต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้า อุทยานแห่งชาติไทรทอง

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่