ตึกรังษีเกษม ถ่ายรูปย้อนยุค สัมผัสความคลาสิคของน่าน

ตึกรังษีเกษม ตั้งอยู่ที่ ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน ในพื้นที่ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นอาคารเก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียลที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารีเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสำหรับสอนหนังสือตะวันตกแห่งแรกของเมืองน่าน  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน “เมริเอริสมิท บราวส์” ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนรังษีเกษม และกลายเป็นชื่อตึกรังสีเกษมในปัจจุบัน  ในอดีตตึกรังษีเกษมใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนสำหรับเด็ก และเป็นที่ประกอบศาสนพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น พิธีแต่งงาน การประชุมใหญ่ พิธีแต่งตั้ง สถาปนา เป็นต้น

 

1-dew_1505

 

ตึกรังษีเกษม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น สร้างด้วยอิฐโดยช่างปั้นอิฐมาจากเชียงใหม่ เพราะคนปั้นอิฐของเมืองน่าน ยังไม่เชี่ยวชาญ ผังพื้นอาคารรูปตัวยู พื้นและเพดานสร้างด้วยไม้แบบการก่อสร้างเป็นแบบตะวันตก แต่ปรับแบบบางส่วนให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทย ปัจจุบัน ใช้เป็นทำเป็นหอประวัติศาสตร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณและภาพถ่ายในอดีตของเมืองน่าน มากกว่า 1,000 ภาพ

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

เมื่อเข้ามาภายในตึกแนะนำให้เดินไปยังโถงส่วนกลางก่อน ซึ่งในส่วนนี้เป็นห้องกว้างมีโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน และคำอธิบายถึงเสน่ห์ตึกรังสีเกษม ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษของตึกนี้  ตัวอย่างเช่น เป็นตึกเดียวในน่านที่มีปล่องไฟ ตึกทั่วไปใช้ฐานรากเป็นเสาเข็มแต่ตึกนี้ใช้หิน  พื้นระเบียงชั้น 2ที่ลาดเอียงไปนอกตึกเพื่อระบายน้ำให้ไหลออก  โต๊ะนักเรียนที่ไม่มีที่ไหนเหมือน ออกแบบและจัดเรียงได้อย่างลงตัว  ผนังตึกที่นี่มีรูเพื่อใช้ระบายอากาศ   กระดานดำ 2 ฝั่งสำหรับครูและนักเรียน เป็นต้น   ซึ่งในชั้นล่างมีพื้นที่บ้างส่วนใช้เป็นห้องทำงานของครู 4 ห้อง

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

ส่วนอีกห้องหนึ่งของชั้นล่างโซนนี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะมีมุมถ่ายภาพย้อนยุคหลายมุม เริ่มจากกำแพงอิฐ ทีมีการหลุดล่นของสีบริเวณกำแพงซึ่งเป็นสีออกแนวพาสเทลหน่อย กลายเป็นฉากภาพที่มองดูเก๋ไปอีกแบบ

 

ตึกรังษีเกษม

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

มุมโต๊ะรับแขก ห้องทำงาน และห้องอ่านหนังสือ  วัตถุโบราณ และภาพถ่ายต่างๆ  เช่น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดน่าน ผู้เสด็จเมืองน่าน วิถีชีวิตของคนเมืองน่าน

 

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

ชั้น 2 ของตึก คือ ห้องเรียน โดยจัดแสงภาพถ่ายเยอะเป็นพิเศษ เป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น รูปนักเรียนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ครูอาจารย์ มิชชันนารี  ห้องเรียนในสมัยโบราณกับโต๊ะและเก้าอีกนั่งแบบต่างๆ ที่เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของตึกรีงสีเกษม

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

ห้องนี้ในอดีตน่าจะเคยใช้สำหรับประกอบพิธีที่สำคัญ มีสัญลักษณ์ไม้กางเขนตรงกลางห้อง

 

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

ตึกรังษีเกษม

 

ตึกรังษีเกษม อีกจุดน่าแวะเที่ยวในตัวเมืองน่าน มาถ่ายภาพแนวย้อนยุค สัมผัสกลิ่นอายความคลาสิค ย้อนวันวานของเมืองน่านในอดีต เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่