ซุ้มลีลาวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อยู่ตรงข้ามวัดภูมินทร์  เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในประวัติศาสตร์ของน่านและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ งาช้างดำ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน นอนจากนี้บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี ซุ้มต้นลีลาวดี ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ ทอดยาวสวยงาม บรรยากาศของการเดินอยู่ใต้ต้นลีลาวดีแห่งนี้ ถูกยอมรับว่าสวยงาม และร่มรื่น และเป็นหนึ่งจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเก็บความภาพประทับใจอีกด้วย

 

 

นอกนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังมี โบราณสถานวัดน้อย หรือเรียกโดยย่อว่า วัดน้อย เป็นวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน และมีชื่อเสียงจากการเป็นวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย โครงสร้างของวัดน้อยมีลักษณะเป็นวิหารก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านนาสกุลช่างเมืองน่านผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันไปทางทิศตะวันออก หลังคาก่ออิฐถือปูนเป็นทรงจั่วซ้อนกันสองชั้น แต่มีขนาดน้อยคล้ายศาลพระภูมิเพราะมีขนาดกว้าง 1.98 เมตร ยาว 2.34 เมตร และสูง 3.35 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และแผงพระพิมพ์ไม้

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน