กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชาวพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบสวยงามเพราะมีภูเขาน้อยใหญ่เป็นฉากหลังบริเวณรอบกว๊าน มีร้านอาหารและโรงแรมที่ให้บริการหลายแห่ง มีมุมไฮไลท์สุดฮิต  คือ รูปปั้นพญานาคกลางน้ำหันหน้าเข้าหากัน กว๊านพะเยาจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดพะเยาที่ไม่ควรพลาด และสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนกว๊านพะเยา คือการล่องเรือชมกว๊าน และล่องเรือชมวัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำ ซึ่งเป็นอันซีนพะเยา

 

 

บริเวณริมกว๊านยังมีร้านอาหาร สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ผู้คนจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดต่างพากันมาพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นกินลมชมวิว ปั่นจักรยาน วิ่งออกกำลังกาย ชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดงในยามเย็น สีสันของท้องฟ้าที่สวยงาม ทิวเขาเรียงรายสลับซับซ้อนและผืนน้ำอันเงียบสงบที่สะท้อนเงาของทิวเขาและพระอาทิตย์ตกดินช่างงดงามดังภาพวาด เป็นภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจ

 

 

ตรงข้ามกับกว๊านพะเยา มีอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง   อนุสาวรีย์ที่จะทำให้คุณรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต และเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวพะเยาไม่เคยลืมเลือน  พระองค์เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย และพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตย์ต่อกัน ณ แม่น้ำอิง ซึ่งก็คือบริเวณสถานีประมงน้ำจืดพะเยาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพ่อขุนงำเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ โดยกล่าวกันว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ จักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด” จึงได้พระนามว่า “งำเมือง” และในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัดพิธีสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน