เข้าชม 23,709 ครั้ง

รีวิวท่องเที่ยว เที่ยวสัตหีบ ตอนที่ 1 เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรำ เยี่ยมเต่าทะเล http://www.paiduaykan.com/travel/travelsattahip/
รีวิวท่องเที่ยว เที่ยวสัตหีบ ตอนที่ 2 ฟ้าสวย น้ำใส ที่เกาะขาม
http://www.paiduaykan.com/travel/khokham/