ตึกเก่าเมืองตรัง
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี ตึกเก่าเมืองตรัง โบสต์คริสต์ตรัง กระพังสุรินทร์
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ
สถานีรถไฟกันตัง
เกาะกระดาน
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ ยางพาราต้นแรก สถานีรถไฟกันตัง เกาะกระดาน
ถ้ำมรกต
เกาะม้า เกาะเชือก
ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะม้า เกาะเชือก เกาะไหง
 
อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง  
 
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี  ถ้ำเขาช้างหาย  น้ำตกเขาช่อง   
 เกาะสุกร  ถ้ำเจ้าไหมและ คลองจระเข้ขาว  ทะเลเมืองปะเหลียน น้ำตกเจ้าพะ 
น้ำตกโตนตก น้ำตกโตนเต๊ะ วนอุทยานน้ำตกพ่าน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา
   
 น้ำตกไพรสวรรค์  น้ำตกสายรุ้ง     
   
ถ้ำพระพุทธ  ถ้ำพระยาพิชัย    
หาดปากเมง  เขาเจ็ดยอด  น้ำตกอ่างทอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล 
     
น้ำตกร้อยชั้นพันวัง       
ถ้ำเลเขากอบ 
ถ้ำเลเขากอบ  ทะเลสองห้อง  น้ำตกโตนคลาน  น้ำตกปากแจ่ม