สินมานะฟาร์มสเตย์  คือ ฟาร์มสเตย์กลางทะเลที่มีชื่อเสียงของอ. บ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี เจ้าของคือ คุณสมชาย สินมา เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยง หอยแครงและหอยนางรม ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สินมานะ ฟาร์มสเตย์  เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และหอยแครง เป็นแหล่ง เรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงหอย การวางอวน การเก็บ หอยเพื่อส่งขาย  นอกจากนี้ให้บริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์เพื่อสัมผัสธรรมชาติรับลมเย็น กลางทะเลอีกด้วย มีมุมนั่งพักชมวิถีชีวิตของชาวประมง ชิมหอยนางลมสด และ อาหารทะเลผลผลิตจากฟาร์ม  กิจกรรมเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ เช่น มีการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอยนางรม การเเกะหอยนางรมและรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี สะอาดและปลอดภัย มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายเรื่อง วิถีชีวิตชาวประมง นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังมีกิจกรรม เพื่อความบันเทิงเช่น การแสดงหนังตะลุงและกิจกรรมสันทนาการของนักท่องเที่ยว
สินมานะฟาร์มสเตย์
1. แบบไปเช้าเย็นกลับไม่ค้างคืน (จะมีให้เลือก 2ช่วงเวลาคือ ทานมื้อกลางวัน/มื้อเย็น)
        - ออกเดินทางจากท่าเรือสินมานะฟาร์ม มุ่งหน้าสู่ ขนำ(ฟาร์มกลางทะเล) โดยมีเรือรับส่งจากท่าเรือถึงฟาร์มเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ มีที่นั่ง สะดวกสบายโดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเลของอ่าวบ้านดอน โดยจะมีมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเป็นผู้บรรยาย 
        - เมื่อถึงขนำ(ฟาร์มกลางทะเล) จะมีอาหารเลี้ยงรับรองเป็น แบบบุฟเฟ่ ซีฟูดทะเล 
        - มีการบรรยาย สาธิต วิธีการเลี้ยงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี(โดยจะมีหอยนารมสดๆ จากทะเล ให้ชมและชิมกันอย่างจุใจ)
        - หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ก็จะมี กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นกิจกรรมแห่งความสุข ปิดท้ายรายการ จากนั้น เดินทางกลับโดยมีเรือ รับจากขนำกลับสู่ฝั่ง(ท่าเรือสินมานะฟาร์ม) 
กิจกรรม ทั้งสิ้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
2. กิจกรรมนอนขนำชมดาวกลางทะเล (ค้างคืนที่สินมานะฟาร์ม 1 คืน)
        - ออกเดินทางจากท่าเรือสินมานะฟาร์ม มุ่งหน้าสู่ ขนำ(โดยปกติจะเป็นช่วงเย็น) โดยมีเรือรับส่ง จากท่าเรือถึงฟาร์มเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ มีที่นั่งสะดวกสบาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเล ของอ่าวบ้านดอน โดยจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้บรรยาย และให้ข้อมูลในระหว่างการนั่งเรือ
        - เมื่อถึงขนำ(ฟาร์มกลางทะเล) จะมีอาหารเลี้ยงรับรองเป็น แบบบุฟเฟ่ 
        - มีการบรรยาย สาธิตวิธีการเลี้ยงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี(โดยจะมีหอยนารมสดสดจากทะเล ให้ชมและชิมกันอย่างจุใจ)
        - หลังจากรับประทานอาหารเสร็จในช่วงหัวค่ำก็จะมี กิจกรรมการแสดงหนังตะลุงพื้นบ้านโดย หนังตะลุงคณะ เทพสิน ผ่องแก้ว หนังตะลุง สามภาษา มหาบัณฑิต ผู้แสดงจะเป็น เยาวชนจากในชุมชน ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
        - อาหารมื้อเช้าเป็นข้าวต้มซีฟูด พร้อมทั้ง ชากาแฟ ขนมบังไว้ให้บริการ หลังทานอาหารเช้าเสร็จ จะมีเรือมารับที่ขนำเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ   

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สินมานะฟาร์มสเตย์ (คุณสมชาย สินมา) 081-597-7575  สัมผัสกับการนอนพักกลางทะเล ค่าบริการ 800 บาท/ท่าน (ที่พัก 1 คืน อาหารทะเล 2 มื้อ และ นำเที่ยวตลอดรายการ) ที่พักรับตั้งแต่ 10 - 200 คน  ถ้าไม่ค้างคืนก็เพียง 400 บาท/ท่าน (อาหารทะเล 1 มื้อ)

สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
บรรยากาศยามเย็น
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
ชิมหอยนางรมสด
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
อาหารมื้อเย็น
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
กิจกรรมสันทนาการดูหนังตะลุง
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ที่ ถ. บ้านพอด – อ. กาญจนดิษฐ์ หมายเลขทางหลวง 4177 ระยะทางห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 25 กม. และห่างตัวเมือง อ. กาญจนดิษฐ์10 กม. การเดินทางใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช) ถึง 4 แยกหนองสวน อ. กาญจนดิญฐ์แยกซ้ายเข้าในตัวเมือง อ. กาญจนดิษฐ์ผ่านตลาด เมื่อถึง 4 แยกบ้านพ่วง ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการของสินมานะฟาร์ม หลังจากนั้นนั่งเรือที่ทางฟาร์มได้จัดไว้ให้บริการไปที่ขนำกลางทะเลใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เช็คโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน