เกาะยอ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสงขลามีสภาพเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มี คำขวัญ ประจำตำบล คือ สมเด็จเจ้าเป็นศรี ผ้าทอดีล้ำค่า นานาผลไม้หวาน ถิ่นอาหารทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม งดงามเรือนทรงไทย  เกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงอันก่อให้เกิดมีทิวทัศน์ ที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะยอเป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม บนเกาะยอจึงมีการทำสวนผลไม้ แบบ สุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะยอคือ จำปาดะ ซึ่งสามารถนำไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรือจะกินเป็นผลไม้แบบขนุนก็ได้นอกจากนั้น เกาะยอก็มี"ผ้าทอเกาะยอ"ซึ่งเป็น ผ้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอกพะยอม  ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือเกาะยอ เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา ทำให้บนเกาะมี ร้านอาหารชั้นดีมากมาย ตำบลเกาะยอเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 พร้อมกับบอกต่อว่าเกาะยอมีของดีอยู่ 3 ภูมิ ซึ่งภูมิแปลว่า แผ่นดิน แปลว่าสิ่งที่มีค่า
สัมผัสวิถีชีวิตชาวเกาะยอ
โดยการล่องเรือประมงขนาดเล็กรอบเกาะยอ นั่งเรือออกไปชมความสวยงามของทะเลสาบสงขลา ไปดูการทำประมง การกู้ไซกุ้ง การเลี้ยงปลา และมีกิจกรรมตกปลาด้วย วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของชาวเกาะยอ และถ้าใครอยากสัมผัสชีวิตชาวประมงแบบเต็มอิ่ม ก็มีมีเรือนำเที่ยวกลางทะเลบริการให้ได้พักค้างคืนกันแบบโฮมสเตย์ด้วย
ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
ชมกระชังปลาสามน้ำ เลี้ยงด้วยความเค็ม 3 ช่วง ของทะเลสาบสงขลา ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งชาวเกาะยอเลี้ยงกันมา เป็น ระยะเวลาช้านาน ขึ้นชื่อเรื่องความสด เนื้อนิ่ม อร่อยที่สุดในประเทศไทยปลากะพงของชาวเกาะยอจึง ไม่เคยพลาดที่จะได้ขึ้น โต๊ะอาหาร ทะเลแทบทุกร้าน
ชมการทอผ้าทอเกาะยอ
ที่กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้าที่นี่ชาวบ้านได้รวมตัวกันขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชาวเกาะยอ ซึ่งถือ เป็นงาน หัตถกรรมที่สั่งสมภูมิปัญญาการทอผ้ากันมาจากบรรพบุรุษอย่างยาวนาน และกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น ผ้าทอ เกาะยอมี ความประณีตในการทอ และมีลวดลายที่สวยงาม มีลายที่ชื่อว่าราชวัตรเป็นลายดอกที่มีต้นกำเนิดจากเกาะยอและ เป็นลายนิยมของ ผ้าทอเมืองใต้ เพราะเป็นลายที่ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 7 นอกจากยังมีลายอื่นๆ อีกมาก อาทิ ลายลูกแก้ว ลายดอก พิกุล ลายดอกพะยอม ให้ทุกคนได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปยามที่ได้มาเที่ยวที่ เกาะยอ เกาะที่มากมายไป ด้วยของดีของชาวใต้
ชมการทำเกษตรของชาวเกาะยอ
ที่ "สวนสมรม"เป็นของลุงไพจิตร ปริศวงศ์สวนสมรมเป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง สวนที่ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน สวนของ ลุงไพจิตรมีพื้นที่กว่า 24 ไร่ ปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง อาทิ จำปาดะขนุน(คือการนำเอาสายพันธุ์ของจำปาดะและขนุน มาผสมกัน ออกมาเป็นจำปาดะขนุนที่เนื้อนิ่ม รสชาติหวาน กลิ่นหอมไม่แรงมาก)เงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน มังคุด พืชผัก อย่างสะตอ ลูกเนียง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งที่นี่เน้นการปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแบบเกษตรธรรมชาติมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำเกษตรชีวภาพ และยังมีผลไม้อร่อยๆ ให้ได้ชิมกันด้วย
วัดแหลมพ้อ
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ตระการตามีโบสถ์ที่มีความสวยงามในอดีตเป็นวัดที่สำคัญของตำบลเกาะยอ
วัดเขากุฏ
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขากุฏซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะยอ ด้านบนเขามีโบราณสถานที่สำคัญคือ "เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ"ตั้งอยู่ซึ่งถือ ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวเกาะยอ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีจะมีงานห่มผ้าเจดีย์เพื่อนมัสการสมเด็จ เจ้าเกาะยอ และเมื่อขึ้นมาสักการะสมเด็จเจ้าเกาะยอขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว ก็ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของ สงขลาที่ว่า เมืองใหญ่ 2 ทะเล คือทะเลในหมายถึงทะเลสาบ และทะเลนอกหมายถึงทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม
วัดโคกเปี้ยว
ตั้งอยู่ติดทะเลสาบฝั่งทิศใต้ของเกาะยอ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโบสถ์เก่าแก่และต้นละมุดอายุกว่า 100 ปี เด่นตระหง่านอยู่หน้า กุฏิเดิมของท่านเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวในปัจจุบัน
วัดเขาบ่อ
วัดเขาบ่อนี้เป็นวัดที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับช้างขุด โดยเล่ากันว่าเมื่อผู้ใดมาขอมักจะได้สิ่งนั้นตามที่ ขอ จึงทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป
วัดท้ายยอ
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเกาะยอ ที่มีโบราณสถานอันเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าให้ชมกัน นั่นคือ "กุฏิเรือนไทยปั้นหยา"ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง กุฏิเรือนไทยสร้างด้วยไม้งดงามอย่างมาก และมีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอ และที่ เสาเรือน กุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนตีนเสา ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น และด้านหลังของวัดท้ายยอ ยังเป็นที่ตั้งของเขาเพหารที่ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้น ประดับอันเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น ภาคใต้ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งภายในวัดยังมีบ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ โรงเรือพระ สถูปหอระฆังที่สวยงาม
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวใต้ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ ห้องอาชีพหลักของชาวใต้ ห้องผ้าทอพื้นเมืองที่ มีผ้าทอสวยๆ ห้องการละเล่นพื้นเมือง ห้องศิลปะหัตกรรม ห้องอิสลามศึกษา ฯลฯ เมื่อมาเที่ยวแล้วจะได้ทั้งความรู้และความ เพลิดเพลินกลับไป อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเกาะยออันงดงาม และมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ที่สวยงามอันเชื่อม เกาะยอกับฝั่งแผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอ
ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดท้ายยอ เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่ภายในจัดแสดงความเป็นมาของชาวเกาะยอ มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเกาะยอไว้ อาทิ หม้อ โอ่งอ่าง กระเบื้องโบราณ ตะเกียงเจ้าพายุ อาวุธโบราณ เป็นต้น มาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะได้รู้จักเกาะยอมากขึ้น
สอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวบนเกาะยอ ได้ที่ อบต.เกาะยอ 0-7445-0433
โฮมสเตย์เกาะยอ
  • เกาะยอโฮมสเตย์ คุณเดชา มีสุวรรณ โทร. 08-7633-5476, 0-7445-0390
  • พะโยมทอง โฮมเสตย์ โทร 0815418081 082-8258811
  • วัสกรทอง โฮมสเตย์ http://www.เกาะยอโฮมสเตย์.com
  • เรือนไม้ชายเล โทร 08-1276-5146 , 08-96597914 และ08-6960-8199
  • ใบเงินโฮมสเตย์ โทร  081-0980842 , 081-9958502
  • โป่ง โฮมสเตย์ เกาะยอ โทร 08 9462 2484
  • ลุงแก้ว โฮมสเตย์  http://lungkaew.multiply.com/
  • เรือนแพ โฮมสเตย์ โทร.087-4781463
เกาะยอ สงขลา เกาะยอ สงขลา
เกาะยอ สงขลา เกาะยอ สงขลา
เกาะยอห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. สามารถเดินทางไปได้ตามเส้นทาง หลวงหมายเลข 407 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4083 ทางที่มุ่งหน้าตรงไปยังอำเภอสิงหนคร ก่อนจะข้ามสะพานติณสูลานนท์ สู่ตัวเกาะยอ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook