อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีประวัติการจัดตั้งเริ่มจากเมื่อในปี พ.ศ. 2521 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือ ถึงกรมป่าไม้แจ้งว่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะนาสัก ท้องที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพป่าและภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีไม้มีค่าเป็นจำนวนมาก เป็นป่าต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่าชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สำรวจแล้วแจ้งว่า ป่าดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นที่ตั้งของ น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาว ของน้ำตกหงาวที่ไหล ตกลงมาจาก หน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัดมีสันเขานมสาว เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร

แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

จากสภาพพื้นที่และที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกที่สวยงามมากมายหลายแห่งด้วยกัน เช่น น้ำตกโตนตูน น้ำตกกอเตย น้ำตกกำแพงยักษ์ น้ำตกเหวม่วง น้ำตกเหวพร้าว น้ำตกห้วยขอน น้ำตกคลองหรั่ง น้ำตกทับขอน และน้ำตกโตนทอง เป็นต้น และมีกิจกรรมล่องแก่งที่คลองแยในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

บ่อน้ำร้อนพรรั้ง

บ่อน้ำร้อนพรรั้งเกิดจากสายน้ำแร่ร้อนที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ อยู่ใกล้ลำธาร บริเวณบ่อน้ำร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ำกลางแจ้ง ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ ร้านอาหาร และบ้านพัก เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ มาอาบน้ำแร่แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทั้งแบบไปเช้า-เย็นกลับ หรือพักค้าง เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระนอง เพียง 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างที่ ทำการอุทยานแห่งชาติ เพียง 6 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 7782 5946

น้ำตกหงาว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โดยเดินเลียบสายน้ำผ่านผืนป่าดงดิบไปประมาณ 500 เมตร จะถึงน้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาชัน ยามหน้าฝนสายน้ำจะไหลหลากอาบผาหิน ส่วนหน้าแล้งเหลือเพียงสายน้ำเล็กๆ บริเวณน้ำตกหงาวนี้ เป็นแหล่งที่พบปูชนิดใหม่ของโลก คือ ปูเจ้าฟ้า และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ คือ โกมาสุม หรือ เอื้องเงินหลวง
ซึ่งออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

น้ำตกคลองเพรา
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำไหลตลอดปี มีอยู่ด้วยกัน 5 ชั้น ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สวยที่สุด ผาน้ำตกที่สูงร่วม 40 เมตร ประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลแรง ทำให้ สายน้ำตกที่ตกกระทบโขดหินและแอ่งน้ำแตกกระจายเป็นฟองฝอยให้ภาพที่งดงาม อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 57 เข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นง.1 (คลองเพรา) ซึ่งมีทางเดินลงสู่หุบเขาไปยังน้ำตกชั้นบนสุด

น้ำตกบางริ้น

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จากแยกซ้ายมือ ตรงสะพานบางริ้น ไปตามถนนสายเหมืองดินขาว เลียบคลองบางริ้นเข้าไป ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลาดเขาสูงชัน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง

เส้นทางเดินป่าเขาพ่อตาจีนจอด

เส้นทางเดินป่าเขาพ่อตาจีนจอด อยู่ที่บ้านในจูน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เส้นทางตัดผ่านป่าดงดิบอันสมบูรณ์ จุดเด่นที่น่าสนใจของ เส้นทางนี้ก็คือ ต้นสมพงขนาดใหญ่ ขนาด 18 คนโอบ

เส้นทางเดินป่าพิชิตยอดเขานมสาว

เส้นทางเดินป่าพิชิตยอดเขานมสาว ซึ่งสูง 1,089 เมตรจากระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินขึ้นยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาอันสลับซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติ ทั้งยังสามารถมองเห็นตัวเมืองระนองและเกาะแก่งในทะเลอันดามัน และเป็นจุดชม ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วย

เส้นทางเดินป่าพิชิตยอดเขาน้ำตกหงาว

เส้นทางเดินป่าพิชิตยอดเขาน้ำตกหงาว ที่ระดับความสูง 300 เมตร จากรระดับน้ำทะเล เพื่อสัมผัสบึงน้ำมรกต เป็นบึงน้ำสีเขียวธรรมชาติขนาดใหญ่ เกิดจากร่องรอยการทำเหมืองแร่ครั้งอดีตกาล กลางหุบเขาต้นน้ำของน้ำตกหงาว ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามยามน้ำหลาก ชมทิวทัศน์ภูเขาหญ้า UNSEEN เมืองระนอง จุดชมวิวที่สวยที่สุด และท่านจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้า พระอาทิตย์ตกชายฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถึงยอดเขา หรือท่านจะกางเต็นท์ค้างแรมนอนอดูดาวบนยอดเขา สัมผัสบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง

ที่พักและสิ่งอำนวนความสะดวก
ทางอุทยานมีมีร้านอาหารที่พักให้บริการสามารถดูรายละเอียดและจองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของอุทยาน  http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp?lg=1

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0 7784 8181,0 76595045 โทรสาร 0 7784 8181

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีที่ทำการอยู่บริเวณน้ำตกหงาว ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จากตัวเมืองระนองไปตามทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ระนอง – ราชกรูด ) เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงข้ามภูเขาหญ้าเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook