อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาวเกาะล้านเกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล สูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกำใหญ่ สำหรับชายฝั่ง แผ่นดินใหญ่ที่เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 264 เมตร
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
ลักษณะชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติ เป็นชายฝั่งจมตัวเป็นผล ให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมากจากที่สูงตอนใน แผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดิน มาทับถมตามปาก แม่น้ำและชายฝั่ง ทำให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำ ลำคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าโกงกาง พันธุ์ไม้ที่พบมี โกงกาง ใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนดำตรงจะพบไม้ลำแพน แสมขาว และ โปรงแดง เพิ่มขึ้นอีก ในบริเวณชายหาดจะพบ ไม้ป่าชายหาด ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล หยีทะเล และจิกเล สำหรับในบริเวณส่วนกลางของของเกาะต่างๆ และบริเวณ เขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียม เป็นป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นพวกไม้ยาง หวาย และระกำ ในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการมาเยือน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
บรรยากาศยามเย็นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หมู่เกาะกำ

หมู่เกาะกำเป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ เหมาะกับการท่องเที่ยวพักแรมและดูปะการังเป็นอย่างยิ่ง อยู่ห่างจาก หาดบางเบนที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 17 กิโลเมตร สามารถนั่งเรือออกไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ประกอบด้วย

- เกาะกำใหญ่  เกาะกำใหญ่ เกาะกำนุ้ย หมู่เกาะญี่ปุ่น  เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิอยู่เกือบรอบเกาะ เหมาะกับการท่องเที่ยวและ ดูปะการังเป็นอย่างยิ่ง ธรรมชาติรอบเกาะทุกเกาะเป็นหาดทรายสลับโขดหิน บางบริเวณมีแนวปะการังและปลาหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน

- เกาะค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาว โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที เกาะนี้มี หาดทรายขาวละเอียดและมีปะการัง อยู่มากมาย

รายละเอียดท่องเที่ยวหมู่เกาะกำเพิมเติม คลิ๊ก หมู่เกาะกำ
เกาะกำ
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
เกาะญี่ปุ่น
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะค้างคาว
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง

หาดประพาส
อยู่หลังหมู่บ้านกำพวนใกล้กับหมู่เกาะกำหนุ่ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เม็ดทรายไม่ค่อยขาว ร่มรื่นด้วยหมู่ทิวสน ธรรมชาติ

หาดอ่าวเคย
อยู่บริเวณเขาปากเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัด พังงา อยู่ทางทิศใต้ของหาดประพาสไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นบริเวณ ที่มีหาดทรายกว้างใหญ่และเงียบสงบ มีสภาพป่าชายหาดที่สมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง เป็นบ้านพักขนาด 10 คน จำนวน 3 หลัง และเรือนแถวขนาด 4 ห้อง จุ 16 คน จำนวน 1 หลัง บริเวณหาดบางเบน และเรือนแถวขนาดเดียวกันอีก 1 หลัง ที่บริเวณอ่าวเขาควาย หมู่เกาะกำ นอกจากนี้ยังมีเต็นท์ไว้ บริการ จำนวน 20 หลัง สามารถจองบ้านพักได้ทางเว็บไซตของอุทยาน ที่ http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp
ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็น การเล่นน้ำ การนั่งเรือชมทิวทัศน์ การเล่นกีฬา การดำผิวน้ำดูปะการัง การพักแรมค้างคืนการก่อไฟให้กระทำได้เฉพาะในเขตหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ควรกระทำหรือส่งเสียงอื้อฉาวรบกวนคนหรือสัตว์ ไม่เดินออกนอกเส้นทางถาวร และปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หรือตามที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ สำหรับผู้ที่ไปกางเต็นท์พักแรมจะต้อง เตรียมเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการพักแรมไปเอง และต้องเก็บและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้แล้ว การก่อไฟ จะต้องไม่เก็บ หรือตัดกิ่งไม้ยืนต้นมาใช้และต้องระมัดระวังมิให้ไฟลุกลามไปยังที่อื่น ต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งที่เลิกใช้และสำหรับผู้ที่พิศมัยในการดำน้ำดูปะการัง จะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน  อุทยานแห่งชาติแหลมสน
36/6 หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง  อ. กะเปอร์  จ. ระนอง   85120
โทรศัพท์ 0 7786 1442 (VoIP), 0 7786 1431, 0 7786 1432   โทรสาร 0 7786 1432   อีเมล laemson_np@dnp.go.th , Laemson_np@hotmail.com

1. รถยนต์
โดยสามารถเดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จากจังหวัดระนองไปทางอำเภอกะเปอร์ ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าหาดบางเบน (สามแยกบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์) ก่อนถึงอำเภอกะเปอร์ประมาณ 6 กิโลเมตร หรือบริเวณกิโลเมตรที่ 657 เลี้ยวขวาเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

2.รถโดยสารประจำทาง
- บริษัทขนส่งจำกัด 999,99 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) 02-422-4400-1, 02-984-6122 จองตั๋ว 02-422-4444, 02-262-3456 สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง 20.00 ม.1 (ก) VIP ชั้นเดียว จำนวน 24 ที่นั่ง 20.30 ม.1 (ข) ชั้นเดียว จำนวน 40 ที่นั่ง สาย 64 กรุงเทพฯ-กะเปอร์ 20.30 ม.1 (ข) ชั้นเดียว จำนวน 40 ที่นั่ง สาย 63 กรุงเทพฯ-คุระบุรี-ภูเก็ต 05.00,16.00 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 44 ที่นั่ง 09.30,21.30 ม.4 (ค) สองชั้น 53 ที่นั่ง บริษัทนิวมิตรทัวร์ กทม 02-894-6115 สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ กทม 02-8946300-2 สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง
- บริษัทสมบัติทัวร์ สายใต้ 02-8946050-1 ,02-894600 สาย 64 กรุงเทพฯ-ระนอง ม.2
- บริษัทบัสเอ็กซ์เพรสจำกัด (Bus Express) สายใต้ใหม่ 02-894-6101-3 สาย 63 กรุงเทพฯ-คุระบุรี-ภูเก็ต 06.30,08.25,10.55,12.35,14.15,16.20,17.30,18.15,19 .30 ม.2 ,ม.4ค (รถปรับอากาศพิเศษ 45 ที่นั่ง)

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook