จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง  สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศร ภักดี ผู้สร้างคือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี บุตรชายคนที่สองของท่านคอซู้เจียง   จวนเจ้าเมืองสร้างด้วยอิฐสอปูนสดแบบจีน โครงบนทำด้วย ไม้หลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่ภายในไม่ไกลจากประตูทางเข้ามากนัก และเมื่อสร้างจวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าเมืองเห็นว่าบริเวณตรงที่สร้างนั้นไม่ เหมาะสม ที่จะพักอาศัย เหตุเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามากเกินไป จึงใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือนรับรองส่วนจวนเจ้าเมืองหลังใหม่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยนั้น อยู่ลึกเข้าไปด้านหลัง เป็นอาคารเชื่อมต่อกัน 3 หลัง คงเหลือเพียงพื้นและเสา  
จวนเจ้าเมืองระนอง
ภายในจวนเจ้าเมืองระนองเป็นบ้านพักอาศัยของลูกหลานในสกุล ณ ระนอง หลายครอบครัว บ้านพักส่วนหนึ่งได้รับการบูรณะปรุงปรุงเป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นศาลบรรพบุรุษ และใช้ประกอบพิธีสักการะบูชาป้ายบรรพบุรุษตามประเพณี ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีความหมายว่า"ดวงตะวันอันสูงส่ง" บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทองภายในอาคารส่วนหน้า มีเก้าอี้และโต๊ะไม้แกะฝังมุก 4 ชุด ใช้รับรองแขกกลางห้องมีโต๊ะสักการะ บูชาป้ายบรรพบุรุษพวงหรีดเงินและพวงหรีดทองที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และภริยาที่ส่งมาแสดงความคาราวะเมื่อครั้งงานพิธีศพท่าน คอซู้เจียง กล้องยาสูบของท่านคอซู้เจียง และ แจกันโบราณขนาดเล็ก 1 คู่ ซึ่งเคยมีบุกรุกเข้ามาขโมยไปขาย และทางญาติต้องติดตามคืนมา และยังมีอาวุธ โบราณ หีบเหล็ก แจกันประดับขนนกยูง โคมไฟแบบเดียวกับที่ใช้ที่พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำ จารึกเกียรติประวัติพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซึ่งเดิมตั้งเป็นสง่าอยู่ที่สุสานของเจ้าเมืองระนอง และถูกรถดัมพ์ของคณะเทศมนตรี เมืองระนองถอยหลังมาชนแตกเป็นสามเสี่ยง ใน พ.ศ. 2533 และได้ทำป้ายป้ายใหม่ไปติดตั้งแทน ซึ่งไม่สามารถทดแทนคุณค่า ความรู้สึก ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูลของครอบครัวสกุล ณ ระนอง และชาวระนองที่เคารพบูชาในเจ้าเมืองระนองท่านนี้ ผนังอาคารประดับ ด้วยภาพวาดและรูปถ่ายของครอบครัวในสกุล ณ ระนอง ที่รับราชการจนมีชื่อเสียงปรากฎ ภาพวาดของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ และเอกสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน สกุล ณ ระนอง อีกมาก 

จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราญสถาน ภายในสงบ ร่มรื่นในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคมของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณจวนเจ้าเมือง เนื่องจากเป็นวันครบรอบการ พระราชทานนามเมืองระนอง

 

จวนเจ้าเมืองระนอง
จวนเจ้าเมืองระนอง จวนเจ้าเมืองระนอง
จวนเจ้าเมืองระนอง จวนเจ้าเมืองระนอง
1. รถยนต์

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเส้นถนนเรืองราษฏร์ ตัดเข้าถนนกิจผดุง ใกล้กับตลาดเช้า หรือชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูง

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook