รถยนต์
1. จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช
2. จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี - ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงชุมพรเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งสู่สุราษฎร์ธานี จากสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือจองบัตรโดยสารรถไฟได้ที่ โทร. 0 2220 4444
website: www.railway.co.th สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6364, 0 7534 6129

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444 website: www.transport.co.th สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 1125 นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่ นครศรีทัวร์ โทร. 02 485 5033, 02 4355 025 นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร. 02 433 0722 อำเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนอม-กรุงเทพฯ รถออกจากขนอม เวลา 17.30 น. และ 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.00 น. และกรุงเทพฯ-ขนอม มีรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. และ 20.30 น. ถึงขนอม เวลา 05.30 น. และ 07.00 น. ตามลำดับ สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัด โทร. 0 7552 8323

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินไป/กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 1566, 0 2356 1111, 0 2280 0060, 0 2628 2000 หรือ www.thaiairways.com หรือ สำนักงาน นครศรีธรรมราชโทร. 0 7534 2491, 0 7534 3874, Air Asia มีเที่ยวบินไปกลับทุกวันวันละ 1 เที่ยว ดูรายละเอียดที่ www.airasia.com และ สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินไปกลับทุกวัน ดูรายละเอียดที่ www.nokair.com
มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และรถไฟ
อำเภอพรหมคีรี 21 กิโลเมตร
อำเภอลานสกา 21 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กิโลเมตร
อำเภอท่าศาลา 28 กิโลเมตร
อำเภอร่อนพิบูลย์ 32 กิโลเมตร
อำเภอปากพนัง 36 กิโลเมตร
อำเภอจุฬาภรณ์ 50 กิโลเมตร
อำเภอช้างกลาง 50 กิโลเมตร
อำเภอเชียรใหญ่ 52กิโลเมตร
อำเภอนบพิตำ 52 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งสง 55 กิโลเมตร
อำเภอสิชล 66กิโลเมตร
อำเภอหัวไทร 66 กิโลเมตร
อำเภอฉวาง 71 กิโลเมตร
อำเภอชะอวด 71 กิโลเมตร
อำเภอนาบอน 72กิโลเมตร
อำเภอพระพรหม 75 กิโลเมตร
อำเภอเภอพิปูน 93 กิโลเมตร
อำเภอบางขัน 94 กิโลเมตร>
อำเภอขนอม 100 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งใหญ่ 102กิโลเมตร
อำเภอถ้ำพรรณรา 103 กิโลเมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook