สยามคาตามารัน

 

จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทาง ชุมพร - ปากน้ำ – หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่น่าสนใจอีก แห่งหนึ่งของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา  สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร ที่สวยงามมาก
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี  มี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ปางมหาราชลีลา มีลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันในเมืองไทย ให้สักการะด้วย  มองออกไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบน เขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำชุมพรเป็นชุมชนขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
เห็นวิวปากน้ำชุมพรและหาดภารดรภาพ
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี จ. ชุมพร
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางชุมพร-ปากน้ำชุมพร  10 กม. ถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปหาดทรายรี ขึ้นเนินเขา สัก 800 เมตร จะมีโค้งเลี้ยว ไปทางขวา ให้สังเกต ทางขึ้น จุดชมวิวเขามัทรี เป็นเส้นทางลาดชัน 30 องศา รถเกียร์ธรรมดาขึ้นได้
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook