เชียงราย
งานเชียงรายดอกไม้บาน ปี 2556- 2557
งานดอกไม้ในจังหวัดเชียงราย โดยปกติจะจัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ งานบริเวณสวนไม้งามริมกกและงานบริเวณสวนตุง ซึ่งส่จัดในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่เป็นของคนละหน่วยงาน  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมงานได้ไม้ได้ตามสะดวกหรืออาจเข้าชมทั้งสองงาน โดยทั้งสองงานเข้างานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งาน “ นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม ”
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 – 20 มกราคม 2557 โดย เทศบาลนครเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ในงาน"นครเชียงราย...นครแห่งดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงรายได้เนรมิตบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนธนาลัย ด้วยการ จัดสวนไม้และดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ พิทูเนีย บลูฮาวาย ฯลฯ จำนวนกว่า 1 ล้านต้น มากกว่า 30 สายพันธุ์ มาตกแต่ง เป็นอุทยานดอกไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงาม อีกทั้งยังจัดเป็นอุโมงค์ไม้ดอกมงคล บ้านดอกไม้ พร้อมกับประดับตกแต่งเมืองใน เขตเทศบาลด้วยดอกไม้ให้สวยงามทั้งเมือง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปสัมผัสกับความงามของดอกไม้ ในงาน "นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม" โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 0 5370 0051-2 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

งาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย"
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ชาวเชียงราย ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013" (Chiangrai ASEAN Flowers Festival 2013) ระหว่างวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 รวม 17 วัน 17 คืน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็น จุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย

  • การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฎาน มาประดิษฐานในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • สวนไม้ดอกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • ขบวนบุปผชาติทางน้ำที่สวยงาม
  • อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
  • การประกวดมิสอาเซียน
  • กาดมั่วครัวล้านนา
  • หมู่บ้านหิมะ
    ครั้งแรกในเชียงรายกับเวทีกลางน้ำแสดงประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราชมหาราช)การแสดงแสงไฟ 3 ชุด สุดอลังการ The River of Life, The Bridge of Life และแสงแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเชียงรายอีกเช่นเดียวกัน การประกวดโป๊ยเซียนระดับประเทศ การจำหน่าย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พลาดไม่ได้กับกิจกรรม COUNTDOWN ปีใหม่ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 ได้ที่www.flower.chiangraipao.go.th
ภาพงานมหกรรมดอกไม้อาเชี่ยนเชียงราย
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน
งานเชียงรายดอกไม้บาน งานเชียงรายดอกไม้บาน