ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต และวิจัยรวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยศูนย์ฯแห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน
อีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นของโครงการหลวงตีนตก คือ การได้มานอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธ์ที่บ้านพักของโครงการฯ ซึ่งสะดวกสบายตั้งอยู่แวดล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวขจี มีลำธารไหลผ่านด้านหน้า อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีร้านอาหารให้ บริการวัตถุดิบจากโครงการหลวง โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อย  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไป ท่องเที่ยวถ้ำเมืองออน น้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน

บ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

บ้านพัก

ตุลาคม-เมษายน

พฤษภาคม-กันยายน

1. บ้านธารใส 1 หลัง (พักได้ 4 ท่าน)

6,500

4,500

2. บ้านริมธาร 1 หลัง (พักได้ 3 ท่าน)

5,000

3,500

3.บ้านธารริน 14 ห้อง (พักห้องละ 2 ท่าน)

2,600

1,500


- เสริมที่นอน 500 บาท/เตียง
- ราคานี้รวมอาหารเช้า
ติดต่อสอบถาม/จองที่พัก โทร. 093-146-7726  ร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน 8.00-20.00 น

บ้านพักโครงการหลวงตีนตก (บ้านธารรินติดลำธาร)
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
บ้านริมธาร
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
บ้านธารใส
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
บรรยากาศอันเขียวขจี
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
ร้านอาหารโครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
เมนูโครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงตีนตก
1 โดยรถส่วนตัว
โครงการหลวงตีนตกห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 55  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-สันกำแพง-แม่ออน ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพงไปทางบ้านแม่กำปอง ศูนย์ตีนตกจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านแม่กำปอง สภาพเส้นทางเป็น ถนนลาดยางตลอดสายจนถึงที่ทำการศูนย์ รถทุกชนิดสามารถไปได้


2. โดยรถสาธารณะ

มีรถตู้โดยสารสาธารณะ ขึ้นที่สถานีขนส่งช้างเผือก  สายเชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง  โดยมี 2 รอบ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง ทุกวัน (สามารถแจ้งคนขับลงระหว่างทางโครงการหลวงตั้งอยู่ก่อนถึงแม่กำปอง) ขาไปแม่กำปอง มีรอบ 7.30น. และ 11.30น. ขากลับออกจากแม่กำปอง มีรอบ 9.20น. และ 13.20น.  อัตราค่าโดยสาร ไปน้ำพุร้อนสันกำแพงคนละ  35 บาท  ไปบ้านแม่กำปองคนละ  100 บาท (ต้องมี 4 คนขึ้นไป หากไม่ถึง 4 คน หารค่าโดยสารตามจำนวนคน)   สอบถาม โทร  083 325 4965

แผนที่โครงการหลวงตีนตก

ที่พักเมืองเชียงใหม่ ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที


 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook