สถานีเกษตรหลวงปางดะ  ตั้งอยู่ในอำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 45 กิโลเมตร  เริ่มดำเนิน การ มาตั้งแต่ปี 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง โดยการนำพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดให้เกษตรกรปลูก พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านเทค โนโลยีการผลิต การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการอนุรักษ์ดิน และน้ำ    เป็นสถานีวิจัยหนึ่งในสี่ของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล ให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่ง ศึกษาศึกษาดูงาน และฝึกงานของนักศึกษา พร้อมกับการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ชื่อสถานี เป็น ชื่อได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงเยี่ยมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2530 จึงได้พระราชทานชื่อว่า "สถานีเกษตรหลวงปางดะ"   

สถานีเกษตรหลวงปางด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่มีบ้านพักสะดวกสบายท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติของภูเขาและ แมกไม้นานาพันธุ์  เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบและพักผ่อนอย่างแท้จริง  ภายในพื้นที่ของสถานีกว้างขวาง นอกจาก ได้พักผ่อนยังบ้านพักแบบสะดวกสบาย  ยังสามารถเยี่ยมชมแปลงทดลองปลูกผลผลิตพืชผัก ผลไม้ต่าง ตามฤดูกาล   เช่น   มัลเบอรี่ องุ่นไร้เมล็ด เสาวรส   แก้วมังกร  สำหรับพืชผักและสมุนไพรก็มีกุยช่ายดอก กุยช่ายขาว ถั่วแขก พริกหวาน อาร์ติโช้ค หน่อไม้ฝรั่ง ให้ได้เยี่ยมชมและเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านพัก
- บ้านอิงดอย (มี 7 หลัง)  700 บาท/หลัง พักได้ 2 คน ห้องแอร์  ที่นอนเสริม คนละ 150 บาท
- อาคารสโมสร  (พักรวม) 150 บาท พักได้ 50 ท่าน
ห้องประชุม วันละ 500 บาท (ครึ่งวัน 300 บาท) อาหารว่าง 30 บาท/ท่าน/เบรก
สโมสรสถานีเกษตรหลวงปางดะ
อาหาร  -  เช้า 70 บาท (ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน)
           - กลางวัน 120 บาท (อาหาร 3 อย่าง +ผลไม้)
             - เย็น 150 บาท (อาหาร 4 อย่าง)
การโอนเงิน: มัดจำ 50 % ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีสโมสร สถานีเกษตรหลวงปางดะ
เลขบัญชี 020013806616
โทร.053-378-046, 087-173-5454 / แฟกซ์ 053-378-163
อีเมล์: pangda.rpf@gmail.com, atomaun@hotmail.com
สถานีเกษตรหลวงปางดะ 192 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

การเดินทาง
โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้  2 เส้นทาง
1.เดินทางทางไปตามถนนเชียงใหม่- ฝาง ผ่านหน้าอำเภอแม่ริม แล้วจึงเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกแม่สา ระยะทางจากแยกอำเภอแม่ริม ไปถึงตัวสถานีฯประมาณ 38 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดทั้งสาย
2.เดินทางไปตามถนนหางดง-สะเมิง โดยขับรถผ่านสี่แยกสะเมิง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถนนก่อนถึงบ้านแม่ขนิลจะค่อนข้างสูงชัน การขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง ถนนลาดยางตลอดทั้งสาย
ทั้งสองเส้นทางรถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่สามารถไปถึงได้เนื่องจากเป็นภูเขาที่สูงชัน

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีเกษตรหลวงปางดะ

ที่พักเมืองเชียงใหม่ ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที


 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook