ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2526 ตามพระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง โดยสร้างอาชีพทดแทน การปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย มีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลอบคลุมพื้นที่เกษตรหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริม ด้านไม้ผลเป็นอันดับแรก ต่อมาได้ขยายผลการดำเนินงานไปใน ด้านส่งเสริมผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และพืชไร่ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

โครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ยังมีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อน มีจุดท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายจุด  แต่จุดท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวโครงการหลวงขุนแปะ คือ การไปชมนาขั้นบันไดระหว่างทางและรอบโครงการหลวง ฯ เป็นพื้นที่กว้างลดหลั่นตามความสูงชันโดยนาข้าวจะเขียวขจีในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูทำนา ตั้งแต่ช่วงเดือนก.ย – กลาง ต ค และเป็นสีทองในช่วงปลาย เดือนตค. ชมแปลงปลูกพืชสมุนไพรภายในศูนย์ฯ  นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเน้นกิจกรรมการเที่ยวชมแปลงส่งเสริมผลผลิต เช่น  ดอกไฮเดรนเยีย ซึ่งโครงการหลวงขุนแปะ เป็นโครงการหลวงที่มีพื้นที่ปลูกดอกไฮเดรนเยียมากที่สุดของโครงการหลวงทั้งหมด ในหน้าหนาวสามารถ ชมแปลงลูกพลับ อะโวกาโด สมุนไพร และพืชไร่ รวมไปถึงการได้ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยสามารถเที่ยวแบบวันเดียว หรือจะพักค้างคืนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เมื่อมาถึงที่ทำการ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ รถโฟรวิวนำเที่ยวของโครงการ โดยคิดค่าบริการคันละ 1500  บาทนั่งได้ 10 คน  เนื่องจากเส้นทางท่องเที่ยวไปยังจุดต่างๆ เส้นทางเป็นดินแดง ออฟโรด รถเก๋งไม่สามารเข้าได้  โดยรถจะพาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ นาข้าวขั้นบันได แปลงดอกไฮเดรนเยีย และวิถีชีวิตในหมู่บ้าน รวมถึงจุดชมวิวสูงสุดของโครงการ

ที่พักและร้านอาหาร
มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 10 – 15 คน โดยคิดราคาคนละ 150 บาท บ้านหลังหนึ่งมีทั้งหมด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 4 คน มีที่นอนและเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อม นอกจากนี้ยัง มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์ พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่   ภายในศูนย์ฯ มีบริการอาหารแต่ควรติดต่อสั่งรายการอาหารล่วงหน้าก่อนการเข้าพักเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ  โดยคิดค่าอาหารมื้อเที่ยงและเย็นมื้อละ 150 บาท  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจองบ้านพักได้ที่ โทร 095 450 6335
นาข้าวขั้นบันไดระหว่างทางไปโครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
นาข้าวขั้นบันไดด้านหน้าโครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
เริ่มต้นเดินทางชมวิวภายในโครงกรหลวงและหมู่บ้าน
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
ถนนหนทางออฟโรดแต่วิวข้างทางสวยมาก
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
ยังใช้ควายน้อยทำนาแบบดั้งเดิม
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
แปลงดอกไฮเดรนเยีย
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
เส้นทางภายในการเดินทางจะเป็นแบบนี้
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
แวะชมวิวที่โรงเรียนบ้านแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
หมู่บ้านชาวเขา
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
เด็กน้อยชาวเขาแววตาบริสุทธิ์
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
ที่พักโครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
เห็นวิวนาข้าวได้จากที่พัก
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
ร้านอาหารโครงการหลวงขุนแปะเห็นวิวนาข้าวด้านหลัง
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
อาหารมื้ออร่อยผักสดจากโครงการหลวง
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ

การเดินทางไปโครงการหลวงขุนแปะ
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด กม. 82-83  จะมีปั้มน้ำมันเล็กๆ ข้างปั้มมีซอยทางเข้า สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ให้เลี้ยวเข้าซอย ขับตรงไปเรื่อย ผ่านบ้านแปะ บ้านบนนา บ้านขุนแปะ ประมาณ 22 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการศูนย์ฯ  เส้นทางบางช่วงเป็นถนนราดยาง และบางช่วงเป็นดินลูกรัง แต่รถทุกชนิดสามารถเข้าถึง ได้ถึงที่ทำการโครงการหลวง หากตั้งเส้นทางจาก google maps ให้ตั้งว่าไปสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง เพราะหากตั้งว่าไปบ้านขุนแปะคนละแห่ง โครงการหลวงขุนแปะไม่มีรถประจำทางผ่านต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางเท่านั้น

ถนนไปยังโครงการหลวง
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
โครงการหลวงขุนแปะ
แผนที่โครงการหลวงขุนแปะ

ที่พักเชียงใหม่ ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักเชียงใหม่
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook