ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
อ่าวแหลมสวนใหญ่
กูดไทม์ รีสอร์ท กูดไทม์ รีสอร์ท 2,300-5,200
เกาะหมาก จ. ตราด 23120 ตราด
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เกาะหมาก รีสอร์ท เกาะหมาก รีสอร์ท 1189
เกาะหมาก จ. ตราด 23120 ตราด
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เกาะหมากโคโค้เคบ รีสอร์ท เกาะหมากโคโค้เคบ
รีสอร์ท
510
1/8-9 หมู่2 ตำบลเกาะหมาก, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
กาะหมากวิลล่า เกาะหมากวิลล่า 1,000-1,300 1/10-11 หมู่ 2 ต.กาะหมาก จ.ตราด
โทร 039 501 000, 081 925 6591
083 116 0011
สุชานรี บังกะโล สุชานรี บังกะโล 550 24/1 หมู่ 1 ต.กาะหมาก จ.ตราด
โทร 086 722 0967 , 081 983 2629
http://kohmak.com/home/index.php/hotel-
guide/suchanaree-bungalow.html
อ่าวขาว
อ่าวขาวไวท์แซนด์บีช 1,000-2,500
60/1 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เดอะ ร็อค คาเฟ่ 425
60/2 หมู่1 ตำบลเกาะหมาก, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
มักกะทานี รีสอร์ท 1020
50 หมู่2 ตำบลเกาะหมาก, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
บ้านเกาะหมาก บ้านเกาะหมาก 800-1,650 17/1 ม. 1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 039 524 038 ,089 895 7592
081 802 5924 จำนวน 18 ห้อง
http://www.baan-koh-mak.com
เกาะหมากคอทเทจ เกาะหมากคอทเทจ 800 up 17/1 ม. 1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 039 524 038 ,089 895 7592
081 802 5924 จำนวน 19 ห้อง
http://www.baan-koh-mak.com
เกาะหมากฮอลิเดย์บีช เกาะหมากฮอลิเดย์บีช 800 up ม. 1 เกาะหมาก จ. ตราด
โทร 02 319 6714-5
http://www.kohmakholiday.com
มั่งกี้ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 600-3,600 63/6 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
087 69 21001, 089 501 6030, 086 772 7983
http://www.monkeyislandkohmak.com
บ้านชายเล 950-4,600 63/4 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 087 137 9982
เลซี่เดย์ รีสอร์ท 2,250-2,700 49/6 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 039 501 064, 089 099 7819
จำนวน 15 ห้อง
เกาะหมากพาโนรามา 1,750-4,200 44 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
เกาะหมาก เรสซิเดนท์ - http://www.kohmak.com/kohmakresidence
บ้านชายเล 950-4,600 63/4 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 087 137 9982
ไอส์แลนด์ ฮัท 200-500 หมู่ 1 ตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด
โทร 087 139 5537, 086 835 3195
จำนวน 15 ห้อง
ทีเค ฮัท บีช รีสอร์ท 600 หมู่ 1 ตำบลเกาะหมากจังหวัดตราด
http://www.ikohchang.com/tkhutresort.htm
ซันเซ็ทบังกะโล 200 60/2 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 081 875 4517, 081 943 2815
จำนวน 16 ห้อง
อ่าวมะนาว
ลิตเติ้ลมูนวิลลา 4672
เกาะหมาก หมู่ 1 อ่าวมะนาว, เกาะหมาก / ตราด
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ่าวตั๋น
เดอะ ซินนามอน อาร์ต 2464
เกาะหมาก หมู่ 1 อ่าวมะนาว, เกาะหมาก / ตราด
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ่าวพระ
ไอซ์แลนดา รีสอร์ท โฮเต็ล 2676
1/12 หมู่2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ่าวนิด อ่าวบ้านล่าง
ซี บรีซ แอท เกาะหมาก 1274
87 หมู่ 1 เกาะหมาก, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เกาะหมาก บุรีฮัท 500-1,800 88 ม. 2 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 081 294 9884 , 085 399 4844,
080 569 8220,089-752-5285
http://www.koohmakburihut.com
เกาะหมากเกส์ฺ เอาส์ 250-1,250 49 ม.1 เกาะหมาก จ. ตราด 23120
โทร 039 501 064, 039 501 084
อ่าวทองหลาง
พาโน รีสอร์ท - หมู่ 2 บ้านอ่าวตั่น ต.เกาะหมาก จ.ตราด
โทร 086 110 1507 ,089 107 5079
http://www.panoresort.com
อ่าวไผ่
พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท 1,869
50/5 หมู่ 2, อ่าวไผ่, เกาะหมาก
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เกาะหมาก กรีน วิว 450-900 หมู่ 2 บ้านอ่าวตั่น ต.เกาะหมากจ.ตราด
โทร 081 588 1006, 081 428 2001,
086 110 1507
http://www.kohmakgreenview.com
อ่าวทองหลาง
เบมบู ไฮเวย์ 1,500-2,000 55/2 หมู่ 2 ต.เกาะหมาก จ.ตราด
โทร 087 053 9553, 087 143 0020
แหลมตุ๊กตา
บ้านอิงเขา บังกะโล - หมู่ 2 บ้านอ่าวตั่น ต.เกาะหมาก จ.ตราด
โทร 087 053 9553, 087 143 0020
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามทางรีสอร์ทและที่พักอีกครั้ง