ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
อำเภอเมือง
ศรีกิจบ้านสวน รีสอร์ท  800 - 1,200 29/1 ถนนเทศบาล 14 โทร. 0-3722-0766-7 , 08-9497-0999
โทรสาร 0-3724-1188
จำนวนห้องพัก 30 ห้อง
ริเวอร์ รีสอร์ทแอนด์
สปา
790 - 950 405 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3742-1111, 08-6375-4250
จำนวนห้องพัก 51 ห้อง
พีพี โฮเทล แอนด์
สปอร์ต คลับ 
675 10 ถนนเทศบาล 2 ต.สระแก้ว โทร.0-3722-0636, 0-3722-0633
โทรสาร 0-3722-0363   
โรงแรม ทิพปุระ   90 ถ.เทศบาล12 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3742-1929-33 เบอร์แฟกซ์ 0-3742-1934 
เรือนพิมพ์นารา รีสอร์ท 450 - 1,300 3 ถนนเทศบาล 20 ต.สระแก้วอ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 08-6983-0518 , 08-6973-1660
จำนวนห้องพัก 22 ห้อง
โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส  380 - 700 สามแยกสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3724-1412 , 08-0570-3278 แฟกซ์ 0-3724-2092 
จำนวนห้องพัก 48 ห้อง ราคา
www.goldenhousesakaeo.com
กวี โฮเต็ล  230-390 241 ถนนสุวรรณศร โทร 0-3724-1216 
จำนวนห้องพัก 51 ห้อง 
คุ้มบุญยัง รีสอร์ท 400 - 600 ข้ามทางรถไฟประมาณ 200 เมตร ทางไปอุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.หนองบอน อ.เมือง
จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
โทร. 0-3742-1758 , 0-3724-2377 , 08-6152-1791
เกรทอินน์ 250-500 25 ถนนเทศบาล 7 โทร . 0-3724-1098 , 0-3724-1078 , 08-1863-7673
โทรสาร 0-3742-1078  จำนวนห้องพัก 38 ห้อง ราคา
จ๋าจ๊ะ บังกะโล  450 216/1 โรงน้ำแข็ง ถนนเทศบาล 6 ต.สระแก้ว 
โทร 0-3724-2939, 08-1863-7513 จำนวนห้องพัก10 ห้อง
มณฑิชา รีสอร์ท  350 - 450 187 หมู่ 2 บ้านใหม่ถาวร ต.สระแก้วสระขวัญ โทร. 0-3725-8025
โทรสาร 0-3742-1078 จำนวนห้องพัก 30 ห้อง
เรือนแก้ว รีสอร์ท  250-350 1/7 ถนนสุวรรณศร ซอยประมง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร 0-3724-2141, 08-1940-1407 จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
แสงจันทร์ โฮเต็ล  200-350 27 ถนนเทศบาล 7 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 
โทร 0-3724-1913 จำนวนห้องพัก 29 ห้อง
อุทยานแห่งชาติปางสีดา    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ปณ . 55
อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร . 0-3724-6100, 08-1862-1511 
ทราเวล  300 -550 206/1 ม.2 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 
โทร. 0-3424-1024-5 , 0-3724-2430 โทรสาร 0-3724-2431
จำนวนห้องพัก 45 ห้อง
กวีวิลล่า  400 2 ซอย 1 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3724-1217 , 0-3724-1281 จำนวนห้องพัก 12 ห้อง
สระแก้วการ์เด้นท์  280 - 400 2/2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 
โทร. 0-3724-2255 โทรสาร 0-2724-2256  จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
www.sakaeogordenhotel.com
สบายอินทร์ 150 - 500 155 ถนนเทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โทร. 0-3724-2143 , 08-6345-6312
จำนวนห้องพัก 25 ห้อง
อำเภออรัญประเทศ
บอร์เดอร์ โฮเต็ล 578
ตลาดโรงเกลือ (ติดชายแดนกัมพูชา) อ.อรัญประเทศ, สระแก้ว
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
le bloc 1000-1250 87 ถ.กม. 2 ฝั่งซ้าย ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร 037 230 244, 089 814 4009
http://www.leblocs.com
อินโดจีน 950 -1,450 154 หมู่ 6 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร โทร .0-3723-2588-9 , 086-310-2246
จำนวนห้องพัก 118 ห้อง สนง.กทม.
โทรศัพท์ 02 251 6640-2 , 02 251 6868 โทรสาร 02 251 3311 , 0 251 6642
http://www.indochinahotel-thailand.com
อรัญเมอร์เมด  950-1,450 33 ถนนธนะวิถี ต.อรัญประเทศ โทร.0-3722-3655-65 
จำนวน 152 ห้อง
เกรท อินน์ เฮาส์ 250-500 273 หมู่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่ - หนองไทร โทร . 0-3722-3432-6 โทรสาร 0-3723-1637 จำนวน 60 ห้อง
เฮาส์อรัญการ์เด้นท์ 1  150-250 59/17 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
โทร .0-3723-1836, 0-3723-1105 จำนวน 30 ห้อง
อรัญการ์เด้นท์ 2 230- 450 110 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร .0-3723-1837 โทรสาร 0-3723-1837 จำนวน 41 ห้อง
ฉายสุข บังกะโล  300 - 600 23/1 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
โทร. 0-3723-1175 จำนวน 25 ห้อง
มณีบูรพา รีสอร์ท 400-500 15/1 ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร .0-3723-0072 0-3723-0073
จำนวน 26 ห้อง
อรัญชัย โฮเต็ล 200 - 250 40 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร / โทรสาร 0-3723-1134 จำนวน 20 ห้อง
อินเตอร์ 550-1,500 108/7 ซอยบ้านอรัญ ถนนชาตะสิงห์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร .0-3723-1291 , 0-3723-1848 โทรสาร 0-3723-2354 จำนวน 38 ห้อง
วังประภา รีสอร์ท 500 - 1,200 70/5 ถนนวังปลาตอง โทร / โทรสาร .0-3722-2690 จำนวน 37 ห้อง
บ้านสวน รีสอร์ท 330 - 390 14 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร 0-3723-0271-3 , 08-1663-9507 โทรสาร 0-3723-0274 จำนวน 28 ห้อง
ทัพทองคำ 400-500 364 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร .0-3723-1550,0-3723-1679
จำนวน 34 ห้อง
มาร์เก็ต โมเต็ล 250 - 500 105/30-32 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร . 0-3723-2302 , 08-9936-0887 จำนวน 56 ห้อ
เฉินเกสต์เฮ้าส์ 300 19/146 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 08-1650-3157 จำานวนห้องพัก 12 ห้อง
ทีซี เกสต์เอ้าส์ 200 - 400 35/15 ดงงู ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722-3730 จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
นาวาพนม เกสต์เฮ้าส์ 350 - 700 32 / 6 ถนนสุวรรณศร กิโลเมตรทที่ 3 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0191 , 08-1330-4260 โทรสาร 0-3723-0191 
จำนวนห้องพัก 50 ห้อง
ไนซ์ เกสต์เฮ้าส์ 300 - 450 26 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-3117 จำนวนห้องพัก 17 ห้อง
บ้านรัตนธรรม 350 - 600 18 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร / โทรสาร 0-3722-3475 , 08-5093-1080
จำนวนห้องพัก 40 ห้อง
บ้านแสนสุข
บ้านแสนสบาย
400 - 1,000 41/22 ถนนสุวรรณศร ต.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722-3221 , 08-6996-7113 จำนวนห้องพัก 32 ห้อง
สยาม เกสเฮ้าส์ 480 15 /3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร.0-3723-3126 โทรสาร 0-3723-2353 จำนวนห้องพัก 26 ห้อง
อรัญ เกสต์เฮ้าส์ 200 - 300 40 / 3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0076 , 08-7150-2477 จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
สินทวี รีสอร์ท 300 - 500 888 ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-2858 , 08-0105-3535 จำนวนห้องพัก 26 ห้อง
บังกะโล สบายใจ 300 - 400 92 ม. 6 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-1758 , 08-1626-6890
โรงเกลือ รีสอร์ท 800 - 1,000 303 ม.7 ถนนศรีเพ็ญ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0165-7 , 08-7140-1142 , 08-0642-6055
จำนวนห้องพัก 18 หลัง
ชนะชัย รีสอร์ท 400 113 ม.10 ต.เขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. จำนวนห้องพัก 9 หลัง
นิวส์เกรทฮิลล์ รีสอร์ท 250 - 550 144 ม.6 ถนนทางหลวงหมายเลข 348 ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722 - 3432 , 08-8604-3468 จำนวนห้องพัก 70 ห้อง
มหานคร เกรทเฮ้าส์ 200 - 300 กิโลสาม ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0100 , 08-4781-1100 จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
ชิดตะวันเกรทเฮ้าส์ 1,2 250 - 350 อยู่ติดกับ ร.ร.อินโดจีน ต.บ้านใหม่ ถนนทางหลวงหมายเลข 348
สายอรัญ-ตาพระยา โทร. 0-3722-3302 จำนวนห้องพัก 13 ห้อง
อำเภอตาพระยา
ละลุโฮมสเตย์  ราคา 100 บาท
/ คน / คืน
หมู่ 12 บ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา 
โทร .08-9098-0772 
จันร์ฉาย ชาเลย์ 250 - 1,500 ติดกับ อบต.ตาพระยา
โทร. 08-9513-9515 , 08-1381-5267 , 08-6319-6008
จำนวนห้องพัก 7 หลัง
บ้านบุหลัน 200 - 300 663 ม.1 ถนนเทศบาล ซอยศิริวัฒน์ ข้างวัดตาพระยา
โทร. 08-7913-6495 จำนวนห้องพัก 12 ห้อง
บ้านเฟื่องฟ้า 200 - 300 441 ม. 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โทร. 0-3751-0142 จำนวนห้องพัก 11 ห้อง
รุ่งโรจน์ รีสอร์ท 400 233 ม.1 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โทร. 08-6139-9577 , 08-7149-4315 จำนวนห้องพัก 5 ห้อง
อำเภอวัฒนานคร
บ้านเคียงดาว รีสอรท์ 425
984 ม.10 อ.วัฒนานคร, สระแก้ว
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
บ้านธรรมชาติ 250 - 400 29 หมู่ 6 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 0-3726-8115 , 0-2510-6149จำนวน 9 ห้อง
ศรีวัฒนา โฮเต็ล 200 - 300 1130 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 0-3726-1002 จำนวนห้องพัก 40 ห้อง
เฉลิมพล บังกะโล 150 - 400 1182 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร โทร .0-3726-1215 , 08
จำนวนห้องพัก 14 ห้อง
พุทธรักษา บังกะโล 250- 350
1186 หมู่ 10 ถนนหนองคลอง โทร .0-3726-1425-6 จำนวนห้องพัก 10 ห้อง
นครอินทร์ 300 - 500 1148/148 ศูนย์การค้าสุวิทย์พันธ์ ถนนสุวรรณศร โทร .0-3726-1149
โทรสาร 0-3726-1305 จำนวนห้องพัก 30 ห้อง
ปัญญา รีสอร์ท 200 - 600 สามแยกไปคลองหาด ตรงข้ามพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 08-6062-0125 , 08-6140-2019 จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
บ้านชมทุ่ง 600> อ่างเก็บน้ำพระปรง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร. 08-7142-3257 , 08-1781-2745 จำนวนห้องพัก 6 หลัง
อำเภอวังน้ำเย็น
สีสันการ์เด้น รีสอร์ท 1,000 - 1,600 34 หมู่ 10 อำเภอวังน้ำเย็น
โทร.0-3751-3030, 08-1634-1990จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
บ้านไร่ทานตะวันโฮมสเตย์ 500-600 141/5 ม. 9 ซอย 21 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
โทร. 08-1354-6042 , 08-4115-9681 จำนวนห้องพัก 10 ห้อง
มิตรเสรี 86 200 - 300 254 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทร . 0-3725-1110
จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
วังน้ำเย็น 91 150 - 250 11/2 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
โทร . 0-3725-1245 จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
โรงแรมวังน้ำเย็นกาเด้น 499 - 2,000 299 หมู่ 10 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-1222, 0-3725-1333 , 0-3725-1666
สบาย สบาย รีสอร์ท 200-400 บ้านหนองสมบูรณ์ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
โทร. 08-4947-5403 จำนวนห้องพัก 17 ห้อง
อำเภอคลองหาด
บ้านสวนฟ้าน้อย รีสอร์ท 300 - 800 80 ม.6 หมู่บ้านทับวงม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร. 08-7974-4919, 08-9995-5452 , 08-9224-9878
จำนวน 4 ห้อง 5 หลัง
คลองหาด รีสอร์ท 200 -500 101 ม. 6 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร. 08-4779-7939 จำนวนห้องพัก 27 ห้อง
อำเภอวังสมบูรณ์
โรงแรมบัวขาว 200 - 300 25 ม. 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 317 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3751-6229 , 08-3119-1099
จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
บ้านลี่ผิง 200 - 390 199 ม. 2 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3744-9199 จำนวนห้องพัก 10 ห้อง
อำเภอเขาฉกรรจ์
กู๊ดวิลล์ เลคคันทรี รีสอร์ท 550-2,500
47 ม.1 บ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์ ถนนสระแก้ว - จันทบุรี
โทร 0-3724-3941-2 08-6380- 5701 จำนวน 13 ห้อง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook