อำเภออรัญประเทศ
บอร์เดอร์ โฮเต็ล 578
ตลาดโรงเกลือ (ติดชายแดนกัมพูชา) อ.อรัญประเทศ, สระแก้ว
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
le bloc 1000-1250 87 ถ.กม. 2 ฝั่งซ้าย ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร 037 230 244, 089 814 4009
http://www.leblocs.com
อินโดจีน 950 -1,450 154 หมู่ 6 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร โทร .0-3723-2588-9 , 086-310-2246
จำนวนห้องพัก 118 ห้อง สนง.กทม.
โทรศัพท์ 02 251 6640-2 , 02 251 6868 โทรสาร 02 251 3311 , 0 251 6642
http://www.indochinahotel-thailand.com
อรัญเมอร์เมด  950-1,450 33 ถนนธนะวิถี ต.อรัญประเทศ โทร.0-3722-3655-65 
จำนวน 152 ห้อง
เกรท อินน์ เฮาส์ 250-500 273 หมู่ 2 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่ - หนองไทร โทร . 0-3722-3432-6 โทรสาร 0-3723-1637 จำนวน 60 ห้อง
เฮาส์อรัญการ์เด้นท์ 1  150-250 59/17 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
โทร .0-3723-1836, 0-3723-1105 จำนวน 30 ห้อง
อรัญการ์เด้นท์ 2 230- 450 110 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร .0-3723-1837 โทรสาร 0-3723-1837 จำนวน 41 ห้อง
ฉายสุข บังกะโล  300 - 600 23/1 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
โทร. 0-3723-1175 จำนวน 25 ห้อง
มณีบูรพา รีสอร์ท 400-500 15/1 ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร .0-3723-0072 0-3723-0073
จำนวน 26 ห้อง
อรัญชัย โฮเต็ล 200 - 250 40 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร / โทรสาร 0-3723-1134 จำนวน 20 ห้อง
อินเตอร์ 550-1,500 108/7 ซอยบ้านอรัญ ถนนชาตะสิงห์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร .0-3723-1291 , 0-3723-1848 โทรสาร 0-3723-2354 จำนวน 38 ห้อง
วังประภา รีสอร์ท 500 - 1,200 70/5 ถนนวังปลาตอง โทร / โทรสาร .0-3722-2690 จำนวน 37 ห้อง
บ้านสวน รีสอร์ท 330 - 390 14 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร 0-3723-0271-3 , 08-1663-9507 โทรสาร 0-3723-0274 จำนวน 28 ห้อง
ทัพทองคำ 400-500 364 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร .0-3723-1550,0-3723-1679
จำนวน 34 ห้อง
มาร์เก็ต โมเต็ล 250 - 500 105/30-32 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร . 0-3723-2302 , 08-9936-0887 จำนวน 56 ห้อ
เฉินเกสต์เฮ้าส์ 300 19/146 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 08-1650-3157 จำานวนห้องพัก 12 ห้อง
ทีซี เกสต์เอ้าส์ 200 - 400 35/15 ดงงู ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722-3730 จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
นาวาพนม เกสต์เฮ้าส์ 350 - 700 32 / 6 ถนนสุวรรณศร กิโลเมตรทที่ 3 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0191 , 08-1330-4260 โทรสาร 0-3723-0191 
จำนวนห้องพัก 50 ห้อง
ไนซ์ เกสต์เฮ้าส์ 300 - 450 26 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-3117 จำนวนห้องพัก 17 ห้อง
บ้านรัตนธรรม 350 - 600 18 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร / โทรสาร 0-3722-3475 , 08-5093-1080
จำนวนห้องพัก 40 ห้อง
บ้านแสนสุข
บ้านแสนสบาย
400 - 1,000 41/22 ถนนสุวรรณศร ต.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722-3221 , 08-6996-7113 จำนวนห้องพัก 32 ห้อง
สยาม เกสเฮ้าส์ 480 15 /3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร.0-3723-3126 โทรสาร 0-3723-2353 จำนวนห้องพัก 26 ห้อง
อรัญ เกสต์เฮ้าส์ 200 - 300 40 / 3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0076 , 08-7150-2477 จำนวนห้องพัก 20 ห้อง
สินทวี รีสอร์ท 300 - 500 888 ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-2858 , 08-0105-3535 จำนวนห้องพัก 26 ห้อง
บังกะโล สบายใจ 300 - 400 92 ม. 6 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-1758 , 08-1626-6890
โรงเกลือ รีสอร์ท 800 - 1,000 303 ม.7 ถนนศรีเพ็ญ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0165-7 , 08-7140-1142 , 08-0642-6055
จำนวนห้องพัก 18 หลัง
ชนะชัย รีสอร์ท 400 113 ม.10 ต.เขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. จำนวนห้องพัก 9 หลัง
นิวส์เกรทฮิลล์ รีสอร์ท 250 - 550 144 ม.6 ถนนทางหลวงหมายเลข 348 ต.บ้านใหม่หนองไทร
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3722 - 3432 , 08-8604-3468 จำนวนห้องพัก 70 ห้อง
มหานคร เกรทเฮ้าส์ 200 - 300 กิโลสาม ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร. 0-3723-0100 , 08-4781-1100 จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
ชิดตะวันเกรทเฮ้าส์ 1,2 250 - 350 อยู่ติดกับ ร.ร.อินโดจีน ต.บ้านใหม่ ถนนทางหลวงหมายเลข 348
สายอรัญ-ตาพระยา โทร. 0-3722-3302 จำนวนห้องพัก 13 ห้อง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook