วัดหนองหอย ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12กม.สิ่งที่น่าสนใจคือรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ขนาดใหญ่ภายในวิหาร มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า "เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย" ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองราชบุรีได้ในมุมกว้างโดยเฉพาะในยามเย็นซึ่งยังเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วย
อีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระ กันมาก ก่อสร้างบนยอดเขา ขนาดกลาง ชื่อ "เขาน้อยสรรพยา"หลังจากสร้างหลวงพ่อใหญ่ แล้ว ชาวบ้านเรียกเขานี้ว่า "เขาพระใหญ่" ภายในฐานที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ ได้สร้างเป็นวิหาร และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์ ซึ่งเป็นคตินิยม ของชาวจีน  และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าที่เคารพนับถือของชาวจีน รวมทั้งมีภาพเขียนสีน้ำมันซึ่งเป็นรูปของ 18 อรหันต์ และเทพเจ้าของฮินดู อันงดงาม
เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
วัดหนองหอย วัดหนองหอย
หลวงพ่อใหญ่มองจากฝั่งเจ้าแม่กวนอิม
วัดหนองหอย วัดหนองหอย
วิวเขียวขจีด้านล่าง
วัดหนองหอย วัดหนองหอย
วัดหนองหอย วัดหนองหอย
แสงยามเย็น
วัดหนองหอย วัดหนองหอย
ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขออะไร ก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด นอกจากนี้ วัดหนองหอย มีโรงทานอยู่ด้านบน บริจาคตามกำลังศรัทธา เป็นอาหารเจ ซึ่งโรงทานนี้สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ทั่วบริเวณ อีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) สวยงามมาก เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ลอดใต้สะพานข้ามแยก (ไป จ.กาญจนบุรี) เลี้ยวขวาเพื่อไปยัง อ.โพธาราม ตามเส้นทาง หลวงหมายเลข 3080 ประมาณ 5 กิโลเมตร ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง ถึงสามแยก (แยกซ้ายไปทางวัดเขาช่องพราน แยกขวาไปวัดขนอน) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 23 กิโลเมตร จะพบแยกซ้ายเข้าวัดหนองหอย รถยนต์สามารถวิ่งขึ้นไป ถึงบริเวณเชิงวิหารด้านบนมีที่จอดรถ
รถโดยสารประจำทาง 
สามารถนั่งรถประจำทางจากตลาดในตัวเมืองหน้าธนาคารออมสิน สายราชบุรี-หนองหอย มาลงที่หน้าวัดมีรถรับจ้างบริการขึ้นถึง บนยอดเขาแร้ง

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook