พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ พระประโทณเจดีย์ วัดดอนยายหอม
     
วัดพระงาม      
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พิพิธภัณฑ์รถเก่า
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย พิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิคมิวเซี่ยม) วัดศีรษะทอง วัดกลางบางแก้ว
   
พุทธมณฑล ล่องเรือเที่ยว คลองมหาสวัสด์    
ตลาดน้ำลำพญา
ตลาดบางหลวง รศ.122
ตลาดน้ำลำพญา ตลาดบางหลวง รศ.122 ตลาดโบราณ 100 ปี รางกระทุ่ม แอร์ออร์คิด
สวนสามพราน
สวนสามพราน วัดไร่ขิง ตลาดน้ำดอนหวาย ลานแสดงช้างและ ฟาร์มจระเข้สามพราน
     
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด      
     
เมืองเก่ากำแพงแสน