วัดเขาวงกต วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว) วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) วัดเชียงงา
     
บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)      
   
เขาวงพระจันทร์ บ้านหนองแล้ง    
วัดเขาสมโภขน์ สวนรุกชาติน้ำตก วังก้านเหลือง บ้านท่าดินดำ  
   
ปรางค์นางผมหอม น้ำตกวังแสนดี    
   
วัดไลย์ เขาสมอคอน    
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook