ลพบุรีเป็นแหล่งปลูกทานตะวันที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีการปลูกทานตะวันแทบทุกอำเภอรวมพื้นที่หลายหมื่นไร่ซึ่งนอกจากทุ่งทานตะวัน กลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ทานตะวันได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกทานตะวัน หลายหมื่นไร่ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยว ผลผลิต ประมาณต้นฤดูหนาว ดอกทานตะวันจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ของจังหวัด
จังหวัดลพบุรีขอเชิญร่วมสัมผัสความสวยงามของท้องทุ่งทานตะวันใน "เทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรีประจำปี 2558 "ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 ณ อำเภอเมือง, อำเภอหนองม่วง, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลากหลายอย่าง อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพ, ชมวิว, นั่งรถราง หรือขี่จักรยานชมทุ่งทานตะวัน ทามกลางบรรยากาศหุบเขาทานตะวัน รวมทั้งยังมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วม กิจกรรม ทางทหาร อาทิ การยิงปืน พายเรือยาง และศึกษาการดำรงชีพในป่าอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ข้อมูลและ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  TAT Call Center 1672  หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3642 2768-9
ทุ่งทานตะวัน อ. โคกสำโรง
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook