ลพบุรีเป็นแหล่งปลูกทานตะวันที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีการปลูกทานตะวันแทบทุกอำเภอรวมพื้นที่หลายหมื่นไร่ซึ่งนอกจากทุ่งทานตะวัน กลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ทานตะวันได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกทานตะวันหลายหมื่นไร่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยว ผลผลิต ประมาณต้นฤดูหนาว ดอกทานตะวันจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ของจังหวัด จังหวัดลพบุรีมี ทุ่งทานตะวันให้เที่ยวชม ได้ใน 9 อำเภอ ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ได้แก่ อำเภอเมือง บ้านหมี่ โคกสำโรง หนองม่วง โคกเจริญ ชัยบาดาล สำสนธิ ท่าหลวง และพัฒนานิคม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากดอกทานตะวัน เช่น เมล็ดทานตะวันอบแห้ง คุกกี้ทานตะวันยังสร้างงานและสร้างราย ได้ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดลพบุรีในแต่ละปีจำนวนมากถือได้ว่าดอกทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของจังหวัดลพบุรี

อัพเดทภาพและจุดชมทุ่งทานตะวัน 2557 คลิ๊ก ทุ่งทานตะวันลพบุรี 2557
ที่นี่มีกิจกรรมต่างให้นักท่องเที่ยวให้ได้ชมทุ่งทานตะวันอย่างทั่วถึง ตั้งแต่การนั่งรถไฟชมทุ่ง  โดยการขี่ม้า และปั่นจักรยานชมทุ่งทานตะวัน ถ่ายรูปกับดอกทานตะวันยักษ์ และรถเอทีวี  รวมทั้งการออกร้านค้าโอท็อป จำหน่ายสินค้าของดีเมืองลพบุรี และของที่ระลึก  
- จุดแรกเขาจีนแล วัดเวฬุวัน ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งดอกทานตะวันจะเริ่มบาน ประมาณปลาย เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของจังหวัดลพบุรีเพราะมีทิวทัศน์ ด้านหลัง ทุ่งทานตะวัน เป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันไป
- จุดที่สองอ่างซับเหล็กเลยจุดที่สอง ประมาณ 1 กิโลเมตร มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และมีทุ่งทานตะวันอยู่ด้านล่างด้านหลังทุ่งทานตะวันมีภูเขา ที่สวยงาม เรียกว่า "เขาตะกร้า" ทำให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม ซึ่งดอกทานตะวัน จะบานประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
- จุดที่สาม ทุ่งทานตะวันตรงวัดป่าสุวรรณหงษ์ (เขาจีนแล2) อยู่เลยอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
- จดที่ 4 ทุ่งทานตะวันไร่คุณปู่ ตรงอ. พัฒนานิคม ลพบุรี
ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล วัดเวฬุวัน
ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล
ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล
ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล
ทุ่งทานตะวันตรงวัดป่าสุวรรณหงษ์ (เขาจีนแล2)
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันไร่คุณปู่ อ.พัฒนานิคม
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
ทุ่งทานตะวันลพบุรี ทุ่งทานตะวันลพบุรี
2.ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก)
2.1 จุดแรกเลยจากแยกพุแคประมาณ 10-15 กิโลเมตร ลงเขาขาดซึ่งเป็นเขตติดต่อ จังหวัดสระบุรีกับลพบุรีไป จะพบ กับทุ่งทานตะวันบาน ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลพบุรี เหลืองอร่ามทั้งหุบเขาจะบานกลางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
2.2 จุดที่สองพอถึงสี่แยกตลาดซอย 12 เลี้ยวขวาไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีดอกทานตะวันบานทั้งสองข้างทางจนถึง ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเริ่มบานตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
2.3 ขากลับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขับรถตรงเข้าเมืองลพบุรี และแวะถ่ายรูปได้ตลอดเส้นทางจากเส้นทางที่ข้อที่ 1.1-1.3
ทุ่งทานตะวันตามเส้นทางรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี
ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี
3.ทางหลวงหมายเลข 1 (โคกสำโรง-หนองม่วง)
ออกจากจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินขึ้นไปเส้นทางภาคเหนือ ประมาณ 35 กิโลเมตรจะผ่านอำเภอ โคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง จะมีทุ่งทานตะวันบานตลอดทั้งสองข้างทาง โดยจะเริ่มบานประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
4. นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่ตลาดแก่งเสื้อเต้น(ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
นั่งรถสองแถว ย้อนไปเที่ยวผ่านเส้นทาง1.1-1.3 และ 2.2 จนถึงตัวจังหวัดลพบุรี