วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  สิ่งที่สะดุดสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัด เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ ก็คือ ความใหญ่โตกว้างขวางของวัด และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี 
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน เมื่อชมจนทั่วแล้ว ก็ลงไป ข้างล่างเพื่อเข้าถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจำวันเกิด และจำหน่ายวัตถุมงคล
บันไดขึ้นวัดถ้ำเสือ  
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
ชั้นล่างสุดของเจดีย์พระเกศแก้ว มีช่องประตูและแสงพาดผ่าน
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
ทุ่งนาด้านล่างหลังองค์พระในยามเย็น
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือจากชั้นบนสุดของพระเจดีย์
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสือมุมมองจากทุ่งนาด้านหลัง
วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี
วัดถ้ำเสืออยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลองประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้องผ่านตัวเขื่อนแม่กลองแล้วจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไป ประมาณ 2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 200 เมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook