ตลาดบ้านใหม่
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตลาดบ้านใหม่
ตลาดนครเนื่องเขต
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดบ้านใหม่ ตลาดนครเนื่องเขต วัดอุภัยภาติการาม
(วัดซำปอกง)
ประติมากรรมปั้นทรายโลก
วัดจีนประชาสโมสร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประติมากรรมปั้นทรายโลก ล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกง วัดจีนประชาสโมสร
(วัดเล่งฮกยี่)
วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ)
   
วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) เขาดิน    
     
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน      
     
อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง      
     
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ่างฤาใน