วัดพระแก้ว
พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ศาลเจ้าหลักเมือง สนามหลวง ุ
สวนสันติชัยปราการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี พิพิธภัณฑ์ธนาคาร แห่งประเทศไทย
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม วัดราชนัดดาราม วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม
วัดราชบูรณะ วัดสุทัศน์เทพวราราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสาชิงช้า
พิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย พิพิธบางลำพู มิวเซียมสยาม
ปากคลองตลาด นิทรรศนฺรัตนโกสินทร์ ถนนพระอาทิตย์ ถนนท่าพระจันทร์
ถนนข้าวสาร วัดชนะสงคราม ถนนพระอาทิตย์ ถนนท่าพระจันทร์
พระที่นั่งวิมานเมฆ
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมรูปทรงม้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น พระที่นั่งวิมานเมฆ
พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
บ้านจักรยาน
ตลาดน้ำตลิ่งชัน บ้านจักรยาน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
 
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์หินแปลก โบสถ์กาลหว่าร์  
   
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา    
 
ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย สวนเบญจกิติ  
ตลาดนัดสวนจตุจักร พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย พิพิธภัณฑ์ศาลไทย พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนรถไฟ    
บ้านจิมทอมป์สัน สวนงูสภากาชาดไทย ทีเค พาร์คอุทยาน การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและ เครื่องประดับ
ศาลท้าวมหาพรหม สยามโอเชี่ยนเวิร์ล    
   
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ภูเขาทอง    
   
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน      
พระราชวังพญาไท
บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ิ พระราชวังพญาไท พิพิธภัณฑ์แร่และหิน วังสวนผักกาด
   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บ้านผ้าไหม    
   
สวนหลวง ร. ๙ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ    
     
วัดไตรมิตรวิทยาราม      
บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ และฟอสซิล พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอม และสินค้าเลียนแบบ
     
พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด ตราไปรษณียากร      
     
พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ      
   
วัดอรุณราชวราราม พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง    
วัดระฆัง พิพิธภัณฑ์การ แพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
     
พิพิธภัณฑ์ของ กองทัพอากาศ    
ตำหนักพระแม่กวนอิม
   
พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่น กระบอกเสียง ตำหนักพระแม่กวนอิม  
     
เรือสำเภายานนาวา    
   
บ้านพิิพิธภัณฑฺ์ อุทยานแมวไทยโบราณ  
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook