ติดตามไปด้วยกันใน Facebook     
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม
 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
 • ทะเลบัวแดง
 • วัดป่าภูก้อน
 • พระธาตุดอนแก้ว
 • วัดหนองป่าพง
 • วัดป่าบ้านค้อ
 • วัดโพธิสมภรณ์
 • วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
 • วัดป่าบ้านตาด
 • วัดมัชฌิมาวาส
 • ศาลเจ้าปู่-ย่า
 • ศาลหลักเมือง อุดรธานี
 • พระพุทธบาทบัวบาน
 • พระธาตุดอนแก้ว
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
 • สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
 • วนอุทยานนายูงน้ำโสม
 • วนอุทยานวังสามหมอ
 • วนอุทยานน้ำตกธารงาม
 • หมู่บ้านนาข่า และศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น
 • สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
 • สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม