พระธาตุท่าอุเทน  พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์  ตั้งอยู่ภายในวัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ใกล้กับที่ว่า การอำเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่า จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม  แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า และมี ความสูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐานและชั้นเรือนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ภายใน องค์พระธาตุก่อ 3 ชั้น ชั้นแรกอยู่ด้านในสุดก่อเป็นอุโมงค์เพื่อบรรจุสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 ก่อครอบอุโมงค์ สูงประมาณ 5 วา ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้น นอกสุดก่อเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ สูง 33 วา  พระอาจารย์ศรีทัตถ์เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2454 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรม และปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง  จะมีงาน นมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์  และเชื่อกันว่าผู้ที่เกิด วันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของ พระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

พระธาตุท่าอุเทน

การเดินทางไปพระธาตุท่าอุเทน 
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 หรือถนนชยางกูร (อุบล-หนองคาย) จากตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมไปยังอำเภอท่าอุเทน ระยะทาง ประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ตั้งริมแม่น้ำโขงอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วงสปป.ลาว 

พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุท่าอุเทน

จอง ที่พักนครพนม ราคาพิเศษ มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักนครพนม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook