ภูผาเทิบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ที่มีหินมาเทิบทับกันไว้ มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่างๆ วางซ้อนกัน อยู่อย่างวิจิตรพิสดาร บนลานหินกว้างและยาวเป็นสวนหินเปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่วไปเป็น กลุ่มหิน รูปทรงหลายแบบวางซ้อนทับกันคล้ายกับ เพิงผาที่กันแดดกันลมได้ ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกลักษณะเช่นนี้ว่า "เทิบ" บางอันมี รูปร่างคล้ายร่ม เห็ดขนาดใหญ่  หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น รอบเท้าบู้ท เก๋งจีน มงกุฎ และคล้ายสถูป เป็นต้น สันนิษฐานว่าบริเวณ กลุ่มหินนี้ แต่ก่อนคงปกคลุมด้วยดิน เป็นภูเขาดินต่อมาถูกฝน ลมกัดเซาะพังทลายลงเรื่อยจึงมองเห็นหิน โผล่ข้นมาเป็นกลุ่มก้อน ในแต่ละฤดูจะมีดอกไม้ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตามฤดูกาลเพิ่มความงามให้กับภูผาเทิบอีกมาก ดอกไม้ที่ ขึ้นอยู่ตามซอกหิน ผา เช่น เอนอ้า เทียนหิน หรือดุสิตา และดอกกล้วยไม้ประเภทช้างน้าว  ตาลเหลือง เป็นต้น
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบ มุกดาหาร ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ภูผาเทิบอยู่ในเขตตำบลนาสีนวนบริเวณที่ทำการอุทยาน ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร บนเส้นทางสายมุกดาหาร-ดอนตาล ระหว่างกิโลเมตรที่ 14-15 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook