• ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 • พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
 • สถาบันวิจัยศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน
 • แก่งเลิงจาน
 • หมู่บ้านปั้นหม้อ
 • กู่มหาธาตุ
 • พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
 • วนอุทยานชีหลง
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 • กู่สันตรัตน
 • พระธาตุนาดูน
 • พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
 • สวนป่าจุฬาภรณ์
 • พระพุทธรูปยืนมงคล
 • พระพุทธรูปมิ่งเมือง
 • บ้านหนองเขื่อนช้าง
 • พระพุทธรูปมิ่งเมือง
 • บึงบอน