ติดตามไปด้วยกันใน Facebook     
 • ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
 • บึงแก่นนคร
 • วัดไชยศรี
 • กู่แก้ว
 • วัดพระธาตุหนองแวง
 • พระธาตุขามแก่น
 • กู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคำน้อย)
 • หมู่บ้านงูจงอาง
 • เขื่อนอุบลรัตน์
 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
 • บางแสน 2
 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง
 • พัทยา 2
 • เมืองโบราณโนนเมือง
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 • ผานกเค้า
 • วัดอุดมคงคาคีรีเขต
 • หมู่บ้านเต่าแพ็ก
 • วัดป่ามัญจาคีรี
 • ศาลาไหมไทย
 • วัดมัชฌิมวิทยาราม
 • กู่เปือยน้อย
 • วัดสระบัวแก้ว