1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 209 ผ่านมหาสารคาม จนถึงกาฬสินธุ์

2.โดยรถประจำทาง:
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดย สารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com3.โดยรถไฟ
ไม่มีรถไฟแล่นไปถึงกาฬสินธุ์ ต้องเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟขอนแก่น แล้วต่อรถประจำทางเข้ากาฬสินธุ์อีก 75 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟทั้งขบวนรถเร็ว รถด่วน และรถดีเซลรางปรับอากาศ สอบถาม รายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ www.railway.co.th


4. โดยเครื่องบิน
ไม่มีเที่ยวบินตรงบินสู่กาฬสินธุ์ แต่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเครื่องไปลงได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสาย ประจำทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สอบถามตารางเที่ยวบิน ได้ที่สายการบินพี บี แอร์ โทร. 0 2261 0220 ต่อ 201-210 สำนักงานร้อยเอ็ด โทร.0 4351 8572 www.pbair.com
ในตัวเมืองกาฬสินธุ์มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งกาฬสินธุ์ โทร. 0 4351 1298,
0 4381 3451, 0 4381 2191, 0 4381 1070 นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในกรณีที่มี การเหมารถนักท่องเที่ยวควรจะตกลงราคากับรถสองแถวก่อนออกเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ใน สถานีขนส่ง

ระยะทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอต่างๆ คือ
อำเภอกมลาไสย 12 กิโลเมตร
อำเภอยางตลาด 16 กิโลเมตร
อำเภอดอนจาน 27 กิโลเมตร
อำเภอฆ้องชัย 32 กิโลเมตร
อำเภอสหัสขันธ์ 39 กิโลเมตร
อำเภอร่องคำ 39 กิโลเมตร
อำเภอสมเด็จ 40 กิโลเมตร
อำเภอนามน 42 กิโลเมตร
อำเภอห้วยเม็ก 48 กิโลเมตร
อำเภอห้วยผึ้ง 60 กิโลเมตร
อำเภอหนองกุงศรี 62 กิโลเมตร
อำเภอกุฉินารายณ์ 79 กิโลเมตร
อำเภอคำม่วง 81 กิโลเมตร
อำเภอสามชัย 85 กิโลเมตร
อำเภอนาคู 88 กิโลเมตร
อำเภอท่าคันโท 99 กิโลเมตร
อำเภอเขาวง 103 กิโลเมตร