หมู่เกาะกำ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ หมู่เกาะกำเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน  มีเกาะกำใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วย เกาะกำนุ้ย เกาะกำกลางเกาะกำตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ยพื้นที่ของหมู่เกาะ ส่วนใหญ่ อยู่ในแนวน้ำตื้น น้ำทะเลลึกไม่เกิน 7 เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ำลึก ทะเลรอบเกาะมีความลึกประมาณ 10 เมตร จากหาดบางเบนจะมองเห็นเกาะเรียงจากซ้าย ไป ขวาเรียงกันไปเริ่มจากหมู่เกาะกำนุ้ยอยู่ด้านซ้ายสุด ถัดมาเป็นหมู่เกาะญี่ปุ่น หมู่เกาะกำใหญ่อยู่ถัดไป
หมู่เกาะกำ ระนอง
เกาะกำตก หรือเกาะอ่าวเขาควาย
อยู่ถัดมาทางใต้ของเกาะค้างคาวใช้เวลาประมาณ 20 นาทีด้วยเรือหางยาวเล็ก เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแล รักษาและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ด้านหลังเกาะด้านตะวันตกเป็น ชายหาดที่ โค้งมาติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือ-ใต้ ด้วยธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์นี้เอง ชาวเรือจึงเรียกเกาะนี้ว่า อ่าวเขาควาย ตามแนวชายหาดมีต้นหูกวาง และต้นจิกทะเลคอยให้ร่มเงา บนหาดมีปูเสฉวนอาศัยอยู่จำนวนมาก ในตอนกลางคืนจะได้้ยินเสียงของปูเสฉวนที่ออกมาหากิน
เกาะกำนุ้ย อยู่ทางซ้ายมือไม่ไกล มากนัก เมื่อมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงลงไปทางใต้ และจะมองเห็น
เกาะกำใหญ่ ทางขวามือ เมื่อมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
เกาะอ่าวเขาควาย
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
ปลายสุดของอ่าวเขาควายเต็มไปด้วยหินสวยงาม
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
ชายหาดฝั่งตะวันออก
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
หมู่เกาะกำ ระนอง หมู่เกาะกำ ระนอง
2.เกาะกำใหญ่ เกาะกำนุ้ย
สภาพป่าบนเกาะมีพันธุ์ไม้นานาชนิด รวมทั้งสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกหลายชนิดอาศัยอยู่ ธรรมชาติรอบเกาะทุกเกาะเป็นหาดทรายสลับ โขดหินบางบริเวณมีแนวปะการังและปลาหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน
3.เกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง
เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาหมู่เกาะกำ ตั้งอยู่กึ่งกางระหว่างเกาะกำใหญ่ ทางทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตก ของเกาะกำนุ้ย รูปร่างของเกาะเป็นภูเขาเล็กๆโดยมีแนวชายหาดอยู่ทางด้านหน้าของเกาะ ทางทิศ ตะวันออก เกาะญี่ปุ่นถึงแม้จะเป็นเกาะเล็กๆแต่มี ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ชายหาดของเกาะญี่ปุ่นมีทรายที่ขาวละเอียด นุ่มเท้า นอกจากนี้ยังมีีน้ำทะเลที่ใสสะอาดจนมองเห็นพื้นทรายสามารถ เดิน เที่ยวตามชายหาดได้รอบจนถึงด้่าน เหนือของเกาะที่อยู่ใกล้ กับ เกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่ง นอกจากนี้รอบเกาะยังพอมีแนวปะการังดำน้ำ ชมได้แต่มี จำนวนไม่มาก
เกาะญี่ปุ่น
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
เกาะญี่ปุ่น  ระนอง เกาะญี่ปุ่น  ระนอง
นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ที่อช.แหลมสน http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=213&lg=1
หรือที่พักเอกชนที่ให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว คือ วาสนา รีสอร์ท โทร  077861434  หรืออาจพักค้างแรมในตัวเมือง ระนองแล้วนั่งรถมา ขึ้นเรือในตอนเช้าแต่แนะนำว่าควรออกแต่เช้า เพราะระยะเวลาเดินทางประมาณ เกือบ 2 ชั่วโมง
ใช้บริการเรือนำเที่ยว โดยโปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะกำแบบไปเช้าเย็นกลับเนื่องจากบนเกาะไม่มีที่พักแรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้น โปรแรกมท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยไปเที่ยว ยัง เกาะกำตก เกาะกำใหญ่ เกาะญี่ปุ่น เกาะค้างคาว นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวเกาะด้วยการเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้านติดต่อขอเช่าเรือได้ที่ชมเรือ นำเที่ยวโทร 086 2710373 หรือกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ หรือกับรีสอร์ท ราคาเช่าประมาณ 1,800 บาทต่อลำ ควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปด้วยเพราะไม่มีร้านค้า บนเกาะ