อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,424 เมตร ระหว่างการเดินทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งปี ตอนเย็นจะได้สัมผัสท้องฟ้าที่สวยงามมาก ตอนกลางคืนสามารถมองเห็นไฟส่องสว่างของ หมู่บ้านใน ตำบลสันทะ ตัวอำเภอนาน้อย ตัวอำเภอเวียงสา ตัวอำเภอเมืองน่าน โดยเฉพาะไฟส่องสว่าง ของหมู่บ้านใน ตำบลสันทะ จะมีลักษณะเหมือนดาวที่อยู่บนดิน กลมกลืนกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้า
ดอกพญาเสือโคร่งบาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
สิ่งที่น่าสนใจและทำให้อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นที่รู้จักของมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น คือ ในทุกปี ของช่วง เดือนม.ค. สามารถชมความงามของดอกพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ที่เบ่งบานชมพูตลอดทั้งดอย นอกจากนี้ จะมีหญ้าหอม ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสกลิ่นหอมชื่นใจของดอกหญ้า
ดอกพญาเสือโคร่งบาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ดอกพญาเสือโคร่งบาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
1.ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
เป็นเจ้าพ่อประตูเมืองของจังหวัดน่าน และเป็นที่เคารพสักการะของผู้เดินทางผ่านไปมา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสาย ร้องกวาง-อำเภอเวียงสา บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 30 (เขตแดนจังหวัดน่าน-แพร่)

2.น้ำน่านตอนบนเขื่อนสิริกิตติ์
มีความสวยงามของธรรมชาติและทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำ ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาว สามารถ ล่องเรือหรือแพชมความสวยงามได้ และบางครั้งยังพบฝูงปลากระโดดเล่นน้ำและแหวกว่ายอยู่กลางน้ำที่ใสสะอาด อีกด้วย

3.น้ำตกตาดหมอก
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีจำนวน 3 ชั้น ความสูงรวมประมาณ 50 เมตร ตั้งอยู่บริเวณดอยแม่จอก ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 3 กิโลเมตร

4.น้ำตกผาแดง
เป็นน้ำตกหลายชั้น โดยมีชั้นที่มีขนาดใหญ่จำนวน 4 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำละโอ่ง ห่างจากบ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย ประมาณ 5 กิโลเมตร

5.ดอยกู่สถาน
เป็นดอยที่มีความสูงถึง 1,630 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอากาศหนา เย็น ตลอดปี

6. ถ้ำละโอ่ง
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีลำธารไหลผ่าน และมีหินงอกหินย้อยที่มีความ สวยงาม

7.ดอยแม่จอก
เป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,424 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ตากอากาศและ จุดชมทิวทัศน์ มีวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน สามารถมองเห็นความงดงามของดวงอาทิตย์ขึ้น ใน ยามเช้าและทะเลหมอกที่เป็นผืนขนาดใหญ่กว้างไกลสุดสายตา

8.กาดวัว
ในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมของวัวแดงและกระทิง ตั้งอยู่บนยอดดอยขุนห้วยย่าทาย ห่างจากหมู่บ้านนาก้า ประมาณ
5 กิโลเมตร ต้องเดินเท้าเข้าไป 6 ชั่วโมง จากจุดนี้สามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

9.น้ำตกขุนลี
เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 100 เมตร อยู่บริเวณดอยกู่สถาน การเดินทางไม่สะดวก ต้องเดินเท้า ผ่าดงทาก ประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะถึงตัวน้ำตก

ทางอุทยานฯ มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่กางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น อุทยานแห่งชาติจัดตั้งใหม่ หากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาตินักท่องเที่ยวต้องจัดเตรียม เต็นท์ไปเอง

แม่จอก 1 นอน ได้ 10 ท่าน
แม่จอก 2 นอนได้  4 ท่าน
แม่จอก 4 นอน ได้  5-6 ท่าน
บ้านพักอช ขุนสถานสามารถจองทางโทรศัพท์ชมห้องพัก http://www.khunsathan.com/touring/doimaechok/doimaechok.html

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
ตู้ ปณ.5  อ. นาน้อย  จ. น่าน   55150
ติดต่อจองได้ที่เบอร์ 087-173-9549   อีเมล ksnp@khunsathan.com, khunsathan@hotmail.com

1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
ช้เส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ได้ 2 เส้นทาง คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่าน มาตาม เส้นทางประมาณ 66 กิโลเมตรจะถึงหม่บ้านห้วยแก๊ต ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1216 ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
2. จากจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาน้อย และจากอำเภอ นาน้อยเลี้ยวขวา ไปถึงที่ทำการอุทยาน ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร