หาก " หลวงพระบาง " คือ "ยูโทเปีย" ดินแดนแห่งอุดมคติสำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติ เหลียวข้ามมามองอีก ฝั่งน้ำโขง อำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งหมอกสามฤดู มีเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งซ่อน ตัวอยู่ใน หุบเขา มีสายน้ำไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนในชุมชนมาช้านาน ลำน้ำสายนั้นได้กลายมา เป็นชื่อที่ตั้ง ของเมืองแห่งนี้ อำเภอ ปาย นับตั้งแต่ฝรั่งตาน้ำข้าวคนหนึ่งได้เช่ามอเตอร์ไซค์วิบากจากจังหวัดเชียงใหม่ ลัดเลาะ เทือกเขานับพันโค้งมายังดินแดนปิดที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักในเวลานั้น เขาตกหลุมรักเมืองเล็กๆแห่งนี้เข้าอย่างจัง ความประทับใจนั้นทำให้เขาต้องกลับมา เยือนที่นี่อีกหลายครั้งเพื่อเก็บข้อมูลไปเขียนหนังสือ จากนั้นชื่ออำเภอ เล็กๆ ของแม่ฮ่องสอนอย่าง ปาย ก็ติดปากติดหูนักเดินทางค่อนโลก จากคำแนะนำถึงเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ของ ไกด์บุ๊คชื่อดัง "Lonely Planet"หลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักปายได้ไม่นาน คนไทยก็เริ่มเดินทางมาท่อง เที่ยวที่ ปาย เพิ่มขึ้น คนกลุ่มแรกๆ เป็นนักเดินทางที่ใฝ่ฝันถึงธรรมชาติและอยากสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบ ล้านนา ที่แทบหาจากเชียงใหม่ไม่ได้แล้วในเวลานั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ปาย และแม่ฮ่องสอน คือดินแดนใน อุดมคติของ นักเดินทางทั้งไทยและเทศ จนมีคำกล่าวว่าที่นี่คือ "ยูโทเปีย" ของเมืองไทยปาย ในวันนี้ถึงแม้ จะมีความ เจริญ ทางด้านวัตถุเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแห่งความเรียบง่ายของ แต่ถึงอย่างไร ปายก็ยังคง ความเป็นเมือง แห่งศิลปะ และ เมืองในสายหมอกที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่ใครๆ ก็ต่างใฝ่ฝันที่จะได้ มาเยือนสักครั้ง
1. วัดน้ำฮู
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำ ด้วย โลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างใน พระจะมีน้ำ จึงเปิด ดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหล ออกมาอีกในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ วัดน้ำฮูแห่งนี้มี พระเกษาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งด้านหลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน้ำฮูเห็นพระเจดีย์สี์ีทองอยู่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยาและมองออกไปข้างกันนั้นก็มีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึก ประวัติการสร้างอย่างชัดเจน เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิิของสมเด็จ พระพี่นาง สุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนมที่ พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกษาของสมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ >
การเดินทาง
ใช้ถนนรพช.ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 1095 ใจกลางเมืองปายถนนเส้นนี้จะผ่านรพ.ปายวัดหัวนาและ บ้านน้ำฮููก็จะถึง ที่ตั้งของวัด
วัดน้ำฮู หลวงพ่ออุ่นเมือง
ปาย ปาย
ศาลาปลา รูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา
ปาย ปาย
2.สะพานประวัติศาสตร์ปาย
สะพานประวัิติศาสตร์เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย กองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจาก สงครามโลกครั้ง ที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพาน แห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของ ประชาชนที่สัญจรไปมา แม้ กระทั่งเราและชาวเขา จนกระทั่งได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตที่มีมาตรฐานขึ้นมาแทนที่ เพราะเมืองปายแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ ของเมืองไทย จึงทำให้มีทักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามาก และด้วยตัว สะพานประวัติศาสตร์ปายแห่งนี้ก็เก่าแก่มากมิอาจรับน้ำหนักของรถที่วิ่งผ่านได้ไหว จึงทำให้สะพานคอนกรีตเกิด ขึ้นเพื่อใช้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม้ในปัจจุบันจะมีีสะพานปูนแบบไม่สร้างอยู่เคียงข้าง แต่สะพานประวัติศาสตร์ เก่าแก่แห่งนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มา เยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ
3.ถนนคนเดินเมืองปาย
ถนนคนเดิน เป็นการปิดถนนและมีการเปิดร้านขายของ ทั้งของฝากและของกิน เริ่มจากเวลาประมาณ 6 โมงเย็น เรื่อยไปจนเกือบเที่ยงคืน ฝู้คนนิยมออกมาหาซื้อของที่ระลึกและอาหารแบบชาวเหนือ เนื่องจากอากาศเย็น สบายเหมาะกับการ เลือกซื้อของ ร้านต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจมากมาย
4. หมู่บ้านสันติชล
เป็นหมู่บ้านที่ชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนาน ที่อพยพมาจากมณฑลยูนานทางใต้ของประเทศจีน ได้เข้ามาจับจองเป็น ที่พักอาศัยกันมายาวนาน ซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ เคยมีความมั่งคั่งจากการเพาะปลูกฝิ่น แต่หลังจากที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาถิ่นฐานในการพึ่งพา ตนเองโดยไม่เพาะ ปลูกพืชเสพติด จึงทำให้ชาวบ้านหันมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดรายได้ เช่น การพัฒนาพื้นที่ของ หมู่บ้านให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ของเล่นของชาวจีนยูนาน ซึ่งผู้ที่นใจสามารถติดต่อ ขอเล่นได้โดยมีค่าธรรมเนียมราคา ท่านละ 50 บาท / 3 รอบ และขี่ม้าชมหมู่บ้านวิถี ความเป็นอยู่ รอบใหญ่ราคาท่านละ50 บาทเช่นกัน นอกจากนี้ที่พักค้างแรมซึ่งเป็นบ้านที่สร้างจาก ดินเหนียวผสม กับฟางข้าวหรือแกลบ ปั้นและก่อเป็นหลังขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เย็น(มินิบาร์) โทรทัศน์ ห้องน้ำ เตียงอุปกรณ์ในการนอนในสไตล์จีนยูนาน ราคาที่พักประมาณ 1,000 บาท/คืน และด้วยการที่ชาวจีนยูนานไม่นิยมที่จะมีตู้ไว้ใน ที่พักอาศัย จึงมีบริการซัก/รีดเสื้อผ้าให้กับแขกที่เข้ามาพัก อาศัยฟรี เป็นจำนวน 1 ชุด หากสนใจเข้าพักอาศัยบ้านดินในหมู่บ้านสันติชลสามารถติดต่อได้ที่ โทร.053-699581 หรือ 081-0243982
5. ปายแคนยอน
รู้จักกันในชื่อกองแลน อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กม. มีลักษณะผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง 5 ไร่เศษเป็นสถานที่ธรรมชาติ แนวแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่ เป็นสถานที่เที่ยวที่อยู่ไม่ ห่างจากเส้นทางหลวง แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่ ถ้ามาจากเชียงใหม่จะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงตัวอำเภอปาย หาขึ้นไปถึงจะสามารถเห็นวิว ทิวทัศน์ของอำเภอปายได้รอบเมือง
การเดินทาง
ปายแคนยอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปายไปตามเส้นทางสาย ปาย - แม่มาลัย ประมาณ 7  กิโลเมตร นักท่องเที่ยว ต้อง จอดรถไว้ริมถนนแล้วเดินเท้าขึ้นไปตามป้ายบอกทางอีกประมาณ 600 ก็จะถึง
ปาย ปาย
6. ล่องแพ แม่น้ำปาย
ปาย ปาย
7. วัดหลวงปาย
เจดีย์ศิลปะไทยใหญ่ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองปาย
8.เจดีย์พระธาตุแม่เย็น
อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน-ปาย เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใด ไม่ปรากฎ ตั้งอยู่บนเนิน สูง และเมื่อขึ้นไปนมัสการ องค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ ของอำเภอปายโดยทั่วถึง เป็นจุดสังเกตของ ผู้โดยสารเครื่องบิน ว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว
9.วัดกลาง อ.ปาย
ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยู่กลางลานวัด มีเจดีย์ทรง มอญรายล้อมโดยรอบใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็น มณฑปยอดมงกุฎ
10. โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย เป็นบ่อน้ำร้อนกำลังเดือดเป็นฟอง และมีหมอกควันปกคลุมตลอด พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลรินมี บ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะ
11.ร้านกาแฟ Coffee in love
ปาย ปาย
ปาย ปาย
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากเชียงใหม่ ใช้เส้น 107 ผ่านแม่ริมจนถึงอำเภอแม่แตง ผ่านแยกแม่มาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1095 สู่ถนน เส้นแม่มาลัย-ปาย ผ่านโป่งเดือดป่าแป๋ ห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ 103 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง แม้จะมีความคดเคี้ยวสูงชัน แต่ทิวทัศน์สองข้างทางที่ให้มุมมองแบบสูงสวยงาม มาก
2. โดยรถโดยสารประจำทาง
มีทั้งรถตู้และรถโดยสารออกจากเชียงใหม่-ปาย,เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่อสอน และจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน- ปาย - เชียงใหม่ ตลอดทั้งวัน
การเดินทางจากเชียงใหม่
- รถโดยเมล์ธรรมดาขึ้นรถที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่
- รถตู้ไปอำเภอปาย ขึ้นที่ขนส่งอาเขต รถจะจอดอยู่หน้าบริษัทเอื้องหลวงทัวร์ตรงข้ามสวนอาหารซุ้มเฟื่องฟ้า
ของโรงแรมอาเขตอินน์ โทรถามได้ที่ 086 1961281 , 089 851 5650
- รถตู้เหมาตั้งแต่ 08.00-15.00 ไปส่ง อ.ปาย ราคาประมาณ 1,400 บาท ติดต่อแถวขนส่งอาเขต

สถานีขนส่งอาเขต โทร. 0-5324-2664
บริษัทเปรมประชาขนส่งจำกัด เชียงใหม่ 0-5324-4737, 0-5330-4748
การเดินทางจากแม่ฮ่องสอน

ขึ้นรถที่สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอนสอบถามรายละเอียดๆได้ที่ โทร. 0 5368 1347
เส้นทาง
ประเภทรถ
เวลาออก
ราคา
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
รถตู้ปรับอากาศ
06.30/07.30/08.30/09.30/
10.30/11.30/12.30/13.30
250
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
รถเมล์ธรรมดา
07.00/09.00/12.30/
127
เชียงใหม่ - ปาย
รถตู้ปรับอากาศ
06.30/07.30/08.30/09.30/
10.30/11.30/12.30/13.30/
14.30/15.30/16.30
150
เชียงใหม่ - ปาย
รถเมล์ธรรมดา
10.30/14.00/15.00
72
แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่
รถตู้ปรับอากาศ
07.00 / 08.00 / 09.00 / 10.30 /11.30/
12.30 / 13.30 / 14.00
250
แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่
รถเมล์ธรรมดา
07.00 / 10.30 / 12.30 /16.00
45
แม่ฮ่องสอน - ปาย
รถเมล์ธรรมดา
14.00 / 16.00
63
ปาย - เชียงใหม่
รถตู้ปรับอากาศ
07.30/08.30/10.30
150
หมายเหตุ: อัตราค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางอีกครั้ง
2. โดยเครื่องบิน
นั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่มาปาย โดยจองตั่วทางออนไลน์ได้ที่เวปของ สายการบิน SGA หรือจะมาขึ้นเครื่องที่ สนามบินเชียงใหม่ ออกทุกวัน วันละ หนึ่ง เที่ยว เวลา 11.30 น. ใช้เวลา 20 นาทีก็ถึงปายแล้ว ราคาตั๋วใบละ 1450 บาท
รวมโรงแรมรีสอร์ท ที่พักปาย
  • อีกครั้งกับเมืองปาย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook